Hoppa till innehåll

Tillgänglighet för csn.se

Centrala studiestödsnämnden står bakom csn.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur csn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från csn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du ringa till oss på 0771- 276 000.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi uppfyller inte WCAG 2.1 AA i följande innehåll:

  • Våra dokument i pdf-format, exempelvis beslut, informationsblad och blanketter.
  • Tjänster i Mina sidor och Mina sidor- hemutrustningslån
  • Tjänster i appen CSN Mina sidor
  • Vårt e-postformulär Kontakta oss
  • Filmer på webbplatsen csn.se som inte är syntolkade.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så snart vi kan.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,
  • innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn,
  • endast sådant innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den 23 september 2019.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av csn.se.
Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-12-21
Hjälpte den här sidan dig?