session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Tillgänglighet för csn.se

Centrala studiestödsnämnden står bakom csn.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur csn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet teknisk information om webbplatsens tillgänglighet nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från csn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du ringa till oss på 0771- 276 000.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver otillgängliga delar nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi beskriver innehåll inom olika kategorier, vilket inte är helt tillgängligt.

Problem vid användning utan syn

Ett fåtal sidor kan innehålla en blandning av svenska och utländska ord, utan korrekt uppmärkning av de delar som skiljer sig åt. Bristen är rapporterad till vår leverantör av innehållssystem..

Vissa delar av webbplatsen som nyttjar inramat innehåll (iframe) och/eller som nyttjar videospelare saknar korrekt textuellt alternativ. Vi arbetar med en ny lösning för inramat innehåll och arbetar med att byta ut videospelare.

Digitala meddelanden på Mina sidor renderas som bild och inte text och fungerar därför inte med skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt syn

Vi har problem med kontrasten på en del länkar vid fokusmarkinerg samt för enstaka texter i äldre e-tjänster.

Vissa element med unika ID upprepas på vissa sidor.

Vissa tabeller kan inte fokuseras med tangentbord. Problemet är rapporterad till vår leverantör av innehållssystem.

Felaktig aria attribut för utfällbara knappar och länkar.

Otillgängliga blanketter eller digitala utskick.

Äldre versioner av e-tjänster med olika brister och felaktigheter (valideringsfel, felaktig rubriksföljd, fasta teckenstorlekar, med mera).

Valideringsfel i vissa nya e-tjänster.

Problem vid användning med kognitiva svårigheter

Vissa videoklipp i sociala medier startar automatiskt.

Dokument

Många foldrar på webbplatsen är tillgängliga, men det finns fortfarande brister i dokument och rapporter som påverkar den som använder skärmläsare negativt. En del av dokumenten saknar uppmärkning, textalternativ, tabellrubriker, titel och språkuppmärkning. Det handlar till exempel om rapporter, svar på regeringsuppdrag, remisser och blanketter.

Vi förbättrar alla dokument löpande och vid behov.

Filmer

Film där viss grafik saknar syntolkning, men där det ändå går att förstå innehållet vid användning utan syn med hjälp av textning.

Vi omarbetar filmer löpande och vid behov.

Oskäligt betungande anpassning

CSN åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • På Mina sidor (inloggat läge) finns brev och meddelanden som skapas automatiskt av våra system och som inte är fullt tillgängliga. Det beror på att vi har många äldre system som är svåra att rätta.
  • CSN har otillgängliga äldre tjänster inom Mina sidor för studier, hemutrustningslån samt i våra tjänster för partner samt delvis otillgängliga inloggningssidor.
  • CSN har äldre otillgängliga blanketter.
  • Valideringsfel i e-tjänster.
  • Vi har brister i innehållssystemet som gör att det saknas språkmarkering för utländska ord i svenska texter
  • Filmer som saknar syntolkning som vi uppdaterar löpande samt brister med videospelare som planeras bytas ut i samband med byte av leverantör.
  • CSN har sajter avsedda för riktad kommunikation med olika brister. Samtliga sajter kommer konsolideras mot enklare och mer tillgängliga mallar.

Vi har inte resurser (tillgängliga personer med sällsynt kompetens), för att åtgärda alla system, blanketter och tjänster. Om vi skulle behöva bygga om alla delar samtidigt, skulle det bli oskäligt dyrt och betungande. Det skulle troligen orsaka stopp i våra tjänster eller service, vilket skulle göra det ännu mer otillgängligt.

Vi kan åtgärda bristerna i takt med att vi byter ut gamla system och filer mot modernare och mer tillgängliga lösningar samt att vi får buggrättningar av tredje part.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Typ av dokument som vi publicerat före 23 september 2018 som saknar korrekt uppmärkning:

Filmer som vi publicerat före 23 september 2020, som saknar syntolkning eller möjlighet till undertexter:

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av csn.se. Vi har också låtit utomstående experter granska flera av CSN:s e‑tjänster och dokument.

Senaste bedömningen gjordes oktober 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast 03 mar 2024.

Uppdaterad: 2024-03-19
Hjälpte den här sidan dig?