Jump to content

Tillgänglighet för csn.se

Centrala studiestödsnämnden står bakom csn.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur csn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från csn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du ringa till oss på 0771- 276 000.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan syn:

  • Det förekommer sidor och dokument på andra språk än svenska som är inte korrekt märkta med rätt språk. Det kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ samt ha otillräcklig kontrast.
  • Bilder kan sakna alt-attribut som förmedlar samma information som bilden i det sammanhang där den används.
  • Det förekommer sidor där innehållet inte är uppmärkt semantiskt korrekt vilket kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
  • Vissa sidor och PDF-dokument kan vara svåra att hantera med enbart tangentbordet.

Problem vid användning med nedsatt syn:

  • Vissa sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled.
  • Vissa delar av våra webbsidor och dokument har otillräcklig kontrast. Dessutom kan det på vissa ställen vara svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus.

Problem vid användning med kognitiva svårigheter:

  • Det förekommer komponenter med samma funktion på flera sidor men som har inte konsekvent benämning.
  • Inmatningsfält kan var svåra att förstå då de saknar tydliga ledtexter eller är visuellt felplacerade.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av csn.se.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 2 februari 2022.

Uppdaterad: 2022-05-13
Hjälpte den här sidan dig?