session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Vårt uppdrag

Bild på ett svenskt landskap med texten "gör studier möjligt" som länkar till sida med film och information från CSN

Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet till ekonomiskt stöd kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund.

Se filmen Gör studier möjligt

Bild på CSN:s logotyp

Vårt uppdrag

Vi gör studier möjligt

Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har.

Vår verksamhet och vårt uppdrag

CSN och hållbar utveckling

Agenda 2030

CSN skapar samhällsnytta genom att göra studier möjligt, och genom att arbeta med miljömässig, ekonomisk och social hållbar utveckling. Genom det bidrar vi till att uppnå målen i Agenda 2030.

CSN och hållbar utveckling

Studiestödets och CSN:s historia

Det första studiestödet betalades ut 1919

Studiestödet bestod då av ett lån på högst 1 500 kronor per läsår. Lånet skulle betalas tillbaka inom tio år.

Studiestödets och CSN:s historia

Ledning, styrning och uppföljning

CSN:s högsta chef är generaldirektör Christina Forsberg.

Vi arbetar på uppdrag av regeringen. Verksamheten styrs av lagar, förordningar, instruktioner och regleringsbrev som är beslutade av regeringen.

Ledning, styrning och uppföljning

Vårt förhållningssätt - CSN-huset

CSN-huset illustrerar vårt förhållningssätt, hur vi tänker på CSN och agerar för att lösa vårt uppdrag och skapa nytta för samhället, kunderna och medarbetarna.

Vårt förhållningssätt

Vårt förhållningssätt

Remisser

Regeringen kan via remisser be CSN att yttra sig över ett förslag, vi svarar i remissvar

CSN kan även skicka ut ut förslag och konsekvensutredningar på remiss till berörda myndigheter, organisationer med flera.

Remisser