Hoppa till innehåll

Vårt uppdrag

Bild på ett svenskt landskap med texten "gör studier möjligt" som länkar till sida med film och information från CSN
Bild på ett svenskt landskap med texten "gör studier möjligt" som länkar till sida med film och information från CSN

Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet till ekonomiskt stöd kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund.

Se filmen Gör studier möjligt

Bild på CSN:s logotyp

Vårt uppdrag

Vi gör studier möjligt

Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har.

Vår verksamhet och vårt uppdrag

Bild på CSN:s huvudkontor

Studiestödets och CSN:s historia

Det första studiestödet betalades ut 1919

Studiestödet bestod då av ett lån på högst 1 500 kronor per läsår. Lånet skulle betalas tillbaka inom tio år.

Studiestödets och CSN:s historia

Ledning, styrning och uppföljning

CSN:s högsta chef är generaldirektör Christina Forsberg.

Vi arbetar på uppdrag av regeringen. Verksamheten styrs av lagar, förordningar, instruktioner och regleringsbrev som är beslutade av regeringen.

Ledning, styrning och uppföljning

Bild över CSN:s förhållningssätt

Vårt förhållningssätt - CSN-huset

CSN-huset illustrerar vårt förhållningssätt, hur vi tänker på CSN och agerar för att lösa vårt uppdrag och skapa nytta för samhället, kunderna och medarbetarna.

Vårt förhållningssätt

Vårt förhållningssätt

Remisser

Regeringen kan via remisser be CSN att yttra sig över ett förslag, vi svarar i remissvar

CSN kan även skicka ut ut förslag och konsekvensutredningar på remiss till berörda myndigheter, organisationer med flera.

Remisser