session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Körkortslån – för dig som informerar om körkortslån eller arbetar på en trafikskola

CSN behöver uppgifter från din trafikskola för att kunna betala ut körkortslån till eleven. Trafikskolan ska rapportera att eleven är inskriven på trafikskolan och har ett godkänt körkortstillstånd, och sedan rapportera de kostnader som eleven har i sin körkortsutbildning.

Körkortslånet upphör från årsskiftet

Från den 1 januari 2024 är det inte möjligt att kunna ansöka om körkortslån. Det är ett beslut från riksdagen.
Det innebär att det inte kommer att finnas några nya lån att söka från 1 januari 2024, men för de som redan har ett lån blir det ingen ändring. Lånet är giltigt till förfallodagen som finns i elevens beslut.

Vad är körkortslån?

Det statliga körkortslånet är en del i regeringens satsning för att minska arbetslösheten. Man kan som mest låna 15 000 kronor och lånet betalas ut i delbelopp.

Du kan läsa mer om reglerna för körkortslån på csn.se/korkortslan.

Rapportera uppgifter till CSN – för trafikskolor

CSN behöver uppgifter från din trafikskola för att kunna betala ut körkortslån till eleven. Ni ska rapportera att eleven är inskriven på trafikskolan och har ett godkänt körkortstillstånd, och sedan rapportera de kostnader som eleven har i sin körkortsutbildning. När ni rapporterar till CSN använder ni en tjänst på csn.se som heter Körkortslån. Klicka på den gula knappen för att komma till tjänsten. Använd din e-legitimation för att logga in.

Här kan du läsa mer om hur du rapporterar uppgifter till CSN:

Rapportera inskrivning

Du börjar med att bekräfta att eleven är inskriven på trafikskolan och att hen har ett giltigt körkortstillstånd. Det gör du direkt när eleven berättar att hen har ansökt om körkortslån och fått sitt beslut från CSN. Du kan inte rapportera inskrivning förrän eleven har fått sitt beslut från CSN. Om du gör det kommer du att få ett felmeddelande i tjänsten.

När du har rapporterat uppgifterna kan eleven begära ut sin första utbetalning som ska täcka de inledande kostnaderna i körkortsutbildningen. Utbetalningen sker alltså i förskott, så att eleven ska kunna betala för kommande kostnader på trafikskolan.

Rapportera i tid!

Det är viktigt att du rapporterar inskrivning i tid. Här kan du se vad som gäller beroende på om eleven skriver in sig i samband med att hen får beslutet om körkortslån från CSN, eller om eleven redan är inskriven på trafikskolan när hen får beslutet.

  • Om eleven skriver in sig på trafikskolan i samband med att hen fått sitt beslut om körkortslån: Rapportera till CSN senast tre dagar efter inskrivning.
  • Om eleven redan är inskriven på trafikskolan när hen får sitt beslut om körkortslån: Rapportera till CSN senast tre dagar efter att eleven informerat trafikskolan om att hen har ett beslut om körkortslån.
Rapportera kostnader

Du ska löpande rapportera de kostnader som eleven har i sin körkortsutbildning, till exempel kostnader för körlektioner och riskutbildning. Du ska rapportera senast tre dagar efter att eleven betalat en kostnad. När du har rapporterat in kostnaderna kan eleven begära en ny utbetalning, och CSN kan betala ut pengar. Vi betalar ut tre delbelopp på 5 000 kr, allt eftersom du rapporterar in elevens kostnader.

Du får endast rapportera kostnader som körkortslånet kan användas till. Det kan användas till:

  • undervisningsmaterial och hjälpmedel för körkortsteori
  • introduktionsutbildning
  • teoriutbildning
  • körlektioner
  • riskutbildning
  • hyra av fordon från godkänd trafikskola.

CSN betalar ut delbeloppen när eleven har kommit upp i kostnader för en viss summa. Den här tabellen beskriver vad som krävs för respektive utbetalning.

Tabell över när eleven kan begära utbetalning och hur mycket pengar som betalas ut


Då kan eleven begära utbetalning

Belopp som betalas ut

Delbelopp 1

När trafikskolan meddelat CSN att eleven är inskriven

5 000 kr

Delbelopp 2

När trafikskolan/Trafikverket meddelat CSN att eleven haft kostnader på 4 300 kr

5 000 kr

Delbelopp 3

När trafikskolan/Trafikverket meddelat CSN att eleven haft kostnader på ytterligare 5 000 kr dvs. totalt 9 300 kr

5 000 kr


Rapportera datumet då kostnaden uppstod

Du ska koppla varje kostnad till det datum då kostnaden uppstod. Det innebär att om eleven hade en körlektion den 1 september ska du rapportera den kostnaden med datumet 1 september, även om du inte rapporterar förrän någon dag senare. Ett annat exempel är om eleven köper utbildningsmaterial den 5 september. Då ska det datumet kopplas till den kostnaden.

Du kan rapportera flera kostnader i taget, men tänk på att koppla varje kostnad till rätt datum.

CSN kan bara betala ut pengar för de kostnader som du rapporterar in. Om du dröjer med att rapportera, får eleven vänta på sin utbetalning.

Mer information om processen och när och vad du ska rapportera hittar du i vår digitala folder Information till trafikskolor Pdf, 71 kB. (Pdf, 71 kB).

Behörighet till tjänsten Körkortslån – för trafikskolor

För att rapportera i tjänsten Körkortslån behöver du behörighet. Behörigheterna administreras av trafikskolechefen på din trafikskola direkt i tjänsten Körkortslån. Vänd dig till trafikskolechefen om du inte har behörighet att rapportera.

För dig som är trafikskolechef

För att kunna rapportera uppgifter till CSN behöver du som är trafikskolechef godkänna ett avtal. Avtalet finns i tjänsten Körkortslån. Du loggar in i tjänsten med din e-legitimation. Där ska du också tilldela behörighet till dem som ska använda tjänsten fortsättningsvis, för att rapportera uppgifter till CSN. Enklast är att göra det på en gång när du skrivit under avtalet.

Tänk på att du även behöver lägga till en behörighet på dig själv, om du ska rapportera uppgifter till CSN.

Om du som är trafikskolechef inte är behörig firmatecknare för trafikskolan behöver du ha en skriftlig fullmakt eller en liknande handling som visar att du har rätt att underteckna avtalet för trafikskolans räkning. Fullmakten ska kunna visas upp för CSN om CSN begär det.

CSN gör kontroller mot Transportstyrelsen om vem som är trafikskolechef. Om din trafikskola byter trafikskolechef är det viktigt att ni meddelar de ändrade uppgifterna till Transportstyrelsen.

Läs folder om körkortslån Pdf, 3 MB.

Du kan beställa foldern i blankett­beställningen. Foldern har artikel­nummer 3112A.

Du kan även skriva ut ett informationsblad om körkortslånet. Informationsbladet har nummer 3110 och du hittar på sidan Blanketter. Det finns på flera olika språk.

Uppdaterad: 2024-01-04
Hjälpte den här sidan dig?