Jump to content

Väntar på beslut eller pengar

Här kan du kan läsa om våra handlägg­ningstider och om vad du behöver göra för att få din första utbetalning. Du som studerar på gymnasiet kan även se när studiebidraget betalas ut.

Våra handläggningstider

Om du inte fått ett besked på din ansökan om studiemedel inom en vecka beror det på att den inte kan beslutas av vårt handläggningssystem direkt utan ansökan hamnar i kö i väntan på att en handläggare ska börja utreda den. Beroende på hur många som ansöker så kan det ta olika lång tid.

Exempelvis behöver vi utreda mer om du:

 • inte har klarat tillräckliga studieresultat
 • har skickat med bilagor med ansökan
 • har skrivit något under övriga upplysningar eller om du har andra förmåner
 • har lämnat uppgifter om vad du har läst tidigare och som inte stämmer med vad du har sagt i tidigare ansökningar
 • har haft studiemedel under så många veckor att du med nya ansökan når maxantalet veckor som du kan få studiemedel.
 • ska studera utomlands (då måste en handläggare alltid titta på din ansökan).

Se våra handläggningstider

Om dina studieresultat inte räcker

Utbetalning av studiemedel

Du som ansökt om studiemedel och fått ett beslut behöver göra några saker innan du kan få pengar:

 • Anmäl ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister så att du får pengarna direkt dit. Detta behöver du inte göra om du nyligen har haft studiemedel.
 • Registrera dig på dina kurser på skolan. Skolan rapporterar då till CSN att du har börjat studera, vilket behövs för att vi ska kunna betala ut pengarna.
 • Lämna en studieförsäkran till CSN där du intygar att du studerar så som det står i beslutet.

Mer om utbetalning

Så här funkar det - från ansökan om studiemedel till beslut

Här kan du se några exempel på vad som gör att du får besked inom en vecka och varför det kan ta längre tid.

Exempel: Du får beslut inom en vecka

Så här fungerar det när du får ett snabbt beslut:

 1. Du ansöker i Mina sidor, och fyller i din ansökan rätt med alla uppgifter som behövs. Du har inte skickat med någon extra information som en handläggare behöver titta på.
 2. CSN:s handläggningssystem kontrollerar din ansökan och allt är ok.
 3. Du får ett beslut inom 2-7 dagar.
Exempel: Beslutet dröjer för att du saknar studieresultat

Om du inte har tillräckliga studieresultat när vi prövar din ansökan så dröjer det längre innan du får ett besked.

1. Du ansöker i Mina sidor

2. CSN:s handläggningssystem kontrollerar din ansökan och ser att det bara är tillräckliga studieresultat som saknas

3. Vi skickar ett meddelande till dig inom en vecka där det står att vi väntar på fler studieresultat från din skola och vad du ska göra om du vet att du inte kommer att klara tillräckliga studieresultat.

4. Vi väntar på resultat upp till fyra veckor in på din nya period som du sökt studiemedel för. Så fort vi får tillräckliga studieresultat från din skola tar vårt handläggningssystem hand om din ansökan.

5. Du får ett beslut inom ett par dagar.

Exempel: Beslutet dröjer för att du har skickat in bilagor eller skrivit information i Övriga uppgifter i din ansökan

Om du har skickat in bilagor eller skrivit något under Övriga uppgifter, då hamnar ditt ärende i kö för att en handläggare ska utreda de uppgifter som du lämnat.

1. Du ansöker i Mina sidor

2. CSN:s handläggningssystem kontrollerar din ansökan och ser att det finns uppgifter som en handläggare behöver utreda

3. Din ansökan hamnar i kö i väntan på en handläggare. Beroende på hur många som ansöker så kan det ta olika lång tid.

4. En handläggare utreder din ansökan. Om vi behöver fler uppgifter från dig så hör vi av oss.

5. Du får ett beslut.

Bidrag på gymnasiet

Om du studerar heltid på gymnasienivå har du rätt till studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget behöver du inte ansöka om. Vi får de uppgifter vi behöver från din skola och skickar ut ett beslut i slutet av september varje år. Första utbetalningen av studiebidrag sker vanligtvis den 30 september.

Om du har ansökt om något annat bidrag från oss får du det beslutet separat. Eftersom en handläggare måste titta på din ansökan om extra tillägg, inackorderingstillägg eller lärlingsersättning kan det dröja lite längre innan du får det beslutet. Här kan du se våra handläggningstider.

Läs mer om utbetalning av bidrag för dig på gymnasiet

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-12-08
Hjälpte den här sidan dig?