Jump to content

Ansöka om bidrag för gymnasiet

Om bidrag för gymnasiet

Du kan få bidragen på den här sidan för studier på gymnasiet om du är mellan 16 och 20 år, men även för komvux och folkhögskola. Studiebidrag kan du få tidigast tre månader efter att du har fyllt 16 år.

Du behöver inte ansöka om studiebidraget om du studerar heltid på gymnasium i Sverige. Om du studerar utanför Sverige behöver du dock ansöka.

Utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare måste vi först pröva om du har rätt till svenskt studiestöd. Oftast får vi de uppgifter vi behöver från Migrationsverket men ibland kan du behöva fylla i en blankett. Om du behöver fylla i en blankett skickar vi den till dig. Detta är en ändring från och med läsåret 2021/22, tidigare behövde alla utländska medborgare skicka in en blankett.

Om du saknar svenskt personnummer och vill ha studiebidrag måste du kontakta CSN.

Rätt till svenskt studiestöd

Extra tillägg

Du kan få extra tillägg om du och din familj har en inkomst som är mindre än 125 000 kronor per år före skatt. Räkna inkomsten för perioden 1 juli–30 juni. Ansökan för ditt nästa läsår kan du tidigast skicka in när blanketterna för det året är klara. De brukar vara klara i maj.

Du kan få extra tillägg i efterhand för månader du redan har studerat. Tänk på att du då måste ansöka senast 30 juni.

Om extra tillägg

Inackorderingstillägg

Om du läser på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola och måste bo på en annan ort under studietiden, kan du få inackorderingstillägg. Du kan ansöka som längst för ett läsår i taget. Ansökan för ditt nästa läsår kan du tidigast skicka in när blanketterna för det året är klara. De brukar vara klara i maj.

Du kan få inackorderingstillägg i efterhand för månader du redan har studerat. Tänk på att du då måste ansöka om tillägget senast 30 juni.

Om inackorderingstillägg

Om du läser på kommunal gymnasieskola

Läser du på en kommunal gymnasieskola, söker du bidrag för boende och resor hos din hemkommun.

Lärlingsersättning

Om du går på en gymnasial lärlingsutbildning kan du söka lärlingsersättning. Det är bidrag för måltider och resor som du kan behöva när du är lärling på en arbetsplats.

Om du går på en gymnasiesärskola kan du dock inte få bidraget.

Om lärlingsersättning

Rg-bidrag (riksgymnasium)

Du som är hörselskadad eller rörelsehindrad kan få bidrag till vissa kostnader om du går på ett riksgymnasium. Du kan få bidrag till mat, boende och hemresor.

Tänk på att du måste ansöka inför höstterminen senast 30 juni. Du ansöker på en blankett som du får från CSN-kontoret i Eskilstuna. Blanketten brukar vara klar i maj.

Kontakta CSN om Rg-bidrag

Om Rg-bidrag

Studier utanför Sverige

Ska du studera utanför Sverige behöver du ansöka om studiebidraget.

Uppdaterad: 2021-07-01
Hjälpte den här sidan dig?