Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Läs mer...

Lärlingsersättning

Du kan få lärlingsersättning från CSN om du går en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram. Pengarna ska gå till de extra kostnader för måltider och resor som du kan ha när du är ute på en arbetsplats. Här hittar du information om villkor, hur du ansöker och vad som är bra att tänka på.

Vad är lärlingsersättning?

Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som går på en utbildning på gymnasiet där delar av din utbildning är på en arbetsplats. Det är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor. Bidraget är 1 000 kronor i månaden och du får det under den tid du studerar på en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.

Du kan få lärlingsersättning om du går på någon av dessa utbildningar:

 • en gymnasial lärlingsutbildning
 • en lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram där mer än hälften av utbildningen är på en arbetsplats.

Du kan inte få lärlingsersättning på dessa utbildningar:

 • lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan
 • gymnasial utbildning på komvux där delar av din utbildning är på en arbetsplats
 • lärlingsutbildningar utanför Sverige.

Krav för att få lärlings­ersättning

Du måste ha rätt till studiehjälp, det vill säga studiebidrag, för att kunna få lärlings­ersättning. Det innebär bland annat att du måste gå på en utbildning som ger rätt till studiehjälp. Du måste även läsa på heltid. 

Det finns även fler krav du behöver känna till:

Åldersgräns

Du kan få lärlingsersättning till och med vårterminen det år du fyller 20. Det finns inte någon nedre åldersgräns.

För utländska medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svensk studiestöd.

Hur mycket kan jag få?

Du kan få 1 000 kronor per månad i lärlingsersättning under den tid som du studerar på en utbildning som ger rätt till lärlingsersättning. Tillsammans med studiebidraget innebär det att du får 2 250 kronor per månad. Om du studerar på heltid får du lärlingsersättning under nio månader, från september till maj.

Utbetalningsdatum

CSN betalar ut lärlingsersättningen den sista vardagen i månaden. Under läsåret 2019/20, får du normalt lärlingsersättningen följande datum:

 • 30 september 2019
 • 31 oktober 2019
 • 29 november 2019
 • 30 december 2019
 • 31 januari 2020
 • 28 februari 2020
 • 31 mars 2020
 • 30 april 2020
 • 29 maj 2020

Vi betalar ut pengarna när skolan har rapporterat till oss att du studerar på heltid.

Ansök om lärlingsersättning

Beställ en ansökningsblankett här på webbplatsen. Du kan som längst ansöka för ett läsår i taget. Skicka ansökan till CSN:s postadress.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) fylla i och skicka in den. Om du är över 18 år kan du göra din ansökan själv.

För läsåret 2019/20 ska din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2020.

Du behöver inte skicka med utbildningskontrakt

Tillsammans med ansökan om lärlingsersättning har det skickats ut felaktig information om att utbildningskontrakt ska skickas med. Det stämmer inte. Du behöver bara skicka in ansökningsblanketten.

Anmäl ändringar

Har du bytt eller avbrutit din utbildning? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din lärlingsersättning. Då kan vi justera din ersättning så att du får de pengar du har rätt till. Om vi betalar ut pengar du inte hade rätt till kan det hända att du får ett återkrav.

Så anmäler du ändringar

Anmäl till CSN om du:

 • slutar studera
 • byter skola
 • minskar studieomfattning från heltid till deltid
 • byter utbildning
 • börjar få lärlingslön.

Anmäl ändringar till CSN på blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Om du är under 18 år ska dina vårdnadshavare eller förmyndare skriva under blanketten. Har du fyllt 18 år är du myndig och då ska du alltid skriva under blanketten själv.

Det händer efter ändringen

När CSN har fått en anmälan om ändring, fattar vi ett nytt beslut om din lärlingsersättning. Det kan innebära något av följande:

 • du får inte några fler utbetalningar
 • du får mindre pengar resten av vårterminen
 • du måste betala tillbaka pengar (återkrav)
 • du får mer pengar.

Tänk på att du är skyldig att se till att CSN har rätt uppgifter om dig. Den som lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändringar kan bli polisanmäld.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-11-14
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller