session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Lärlingsersättning

Du kan få lärlingsersättning från CSN om du går en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram. Pengarna ska gå till de extra kostnader för måltider och resor som du kan ha när du är ute på en arbetsplats. Här hittar du information om villkor, hur du ansöker och vad som är bra att tänka på.

Vad är lärlingsersättning?

Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som går på en utbildning på gymnasiet där delar av din utbildning är på en arbetsplats. Det är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor. Bidraget är 1 000 kronor i månaden och du får det under den tid du studerar på en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.

Kan jag få lärlings­ersättning?

För att kunna få lärlingsersättning behöver du uppfylla dessa villkor:

 • Du måste gå på en utbildning som ger rätt till studiehjälp.
 • Du måste gå en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.
 • Du måste studera på heltid.
 • Du måste ha rätt ålder. Du kan få lärlingsersättning till och med första halvåret det år du fyller 20. Det finns inte någon nedre åldersgräns.
 • Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svenskt studiestöd

Du kan inte få lärlingsersättning

 • om du studerar på en lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan eller en gymnasial utbildning på komvux där delar av din utbildning är på en arbetsplats
 • om du studerar på en lärlingsutbildning utanför Sverige
 • för samma tid som du har lärlingslön från din arbetsplats.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du kan få 1 000 kronor per månad i lärlingsersättning under den tid som du studerar på en utbildning som ger rätt till lärlingsersättning. Tillsammans med studiebidraget innebär det att du får 2 250 kronor per månad.

När kommer pengarna?

Om du studerar på heltid får du lärlingsersättning under nio månader per läsår, från september till maj.

När den första utbetalningen kommer beror på när du skickar in din ansökan och hur lång handläggningstid vi har. Om vi fattar ett beslut i september eller tidigare sker vanligtvis den första utbetalning den sista vardagen i september. Om vi fattar beslut senare sker den första utbetalningen två vardagar efter beslut. Därefter sker utbetalningen den sista vardagen i månaden.

Utbetalningsdatum läsåret 2024/2025
 • 30 september 2024
 • 31 oktober 2024
 • 29 november 2024
 • 30 december 2024
 • 31 januari 2025
 • 28 februari 2025
 • 31 mars 2025
 • 30 april 2025
 • 30 maj 2025

Hur ansöker jag om lärlingsersättning?

Beställ en ansökningsblankett här på webbplatsen. Du kan som längst ansöka för ett läsår i taget. Skicka ansökan till vår postadress, som du hittar på blanketten.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) skriva under ansökan. Om du är över 18 år kan du skriva under din ansökan själv.

För läsåret 2024/2025 ska din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2025.

Bra att veta innan du ansöker

 • Du behöver inte skicka med något utbildningskontrakt. Lärlingsersättning får du för den tid skolan har rapporterat att du går på en gymnasial lärlingsutbildning.
 • På ansökningsblanketten ska du fylla i om du har lärlingslön eller inte. Lärlingslön är samma sak som att du har lön från din arbetsplats. Om du inte har det ska du kryssa nej på den frågan.

Viktigt att du meddelar ändringar till oss

Om något ändras som kan påverka din lärlingsersättning, måste du meddela det till CSN. Det kan till exempel vara att du:

 • slutar studera
 • byter skola
 • minskar studieomfattning från heltid till deltid
 • byter utbildning
 • börjar få lärlingslön.

Du kan använda blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Det går också bra att kontakta oss via telefon eller mejl.

Kontakta oss om ändringar

Genom att direkt meddela ändringar till CSN, så minskar du risken för återkrav. Ett återkrav innebär att du måste betala tillbaka bidrag som du inte har haft rätt till.

Om vi misstänker bidragsbrott

Att fortsätta ta emot pengar som du inte har rätt till kan vara ett bidragsbrott. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag. Även om du inte medvetet låtit bli att meddela när något ändrats för dig som påverkar ditt studiestöd, kan det ändå räknas som ett bidragsbrott.

Uppdaterad: 2024-07-05
Hjälpte den här sidan dig?