Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Lärlingsersättning

Du som går en gymnasial lärlings­utbildning kan få lärlings­ersättning från CSN. Pengarna ska gå till de extra kostnader för måltider och resor som du kan ha när du är ute på en arbetsplats. Här hittar du information om villkor, hur du ansöker och vad som är bra att tänka på.

Bidrag för dig på gymnasial lärlings­utbildning

Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som går på en gymnasial lärlingsutbildning där delar av din utbildning är på en arbetsplats. Det är till för måltider och resor. Bidraget är 1 000 kronor i månaden under den tid du studerar och har ett utbildnings­kontrakt.

Du kan dock inte få lärlingsersättning på dessa utbildningar:

 • lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan
 • introduktionsprogram i gymnasieskolan
 • gymnasial utbildning på komvux där delar av din utbildning är på en arbetsplats
 • lärlingsutbildningar utanför Sverige.

Krav för att få lärlings­ersättning

Du måste ha rätt till studiehjälp, det vill säga studiebidrag, för att kunna få lärlings­ersättning. Det innebär bland annat att du måste gå på en utbildning som ger rätt till studiehjälp. Du måste även läsa på heltid. 

Det finns även fler krav du behöver känna till:

Utbildningskontrakt med arbetsplatsen

Du måste ha ett utbildningskontrakt för att kunna få lärlingsersättning. Det är ett avtal mellan dig, din skola och arbetsplatsen där du har lärlingsplats. Du kan bara få lärlingsersättning för den tid du har ett utbildningskontrakt.

Skicka med en kopia på utbildningskontraktet när du ansöker om lärlingsersättning.

Tänk på att kontraktet ska skrivas under av dig, din skola och din arbetsplats. Om du är under 18 år, ska även dina vårdnadshavare skriva under.

Åldersgräns

Du kan få lärlingsersättning till och med vårterminen det år du fyller 20. Det finns inte någon nedre åldersgräns.

För utländska medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svensk studiestöd.

Hur mycket kan jag få?

Du kan få 1 000 kronor per månad i lärlingsersättning under den tid som du studerar och har ett utbildningskontrakt.

Om ditt utbildningskontrakt gäller hela läsåret och du studerar på heltid, får du ersättning under nio månader. Om utbildningskontraktet gäller för kortare tid, får du ersättning för den tid kontraktet gäller.

Utbetalningsdatum

CSN betalar ut lärlingsersättningen den sista vardagen i månaden. Om du har ett utbildningskontrakt som gäller för hela läsåret 2017/18, får du normalt lärlingsersättningen följande datum:

 • 29 september 2017
 • 31 oktober 2017
 • 30 november 2017
 • 29 december 2017
 • 31 januari 2018
 • 28 februari 2018
 • 29 mars 2018
 • 30 april 2018
 • 31 maj 2018

Vi betalar ut pengarna när skolan har rapporterat till oss att du studerar på heltid.

Ansök om lärlingsersättning

Beställ ansökningsblanketten här på webbplatsen. För läsåret 2017/18 ska din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2018. Du måste även bifoga en kopia av utbildnings­kontraktet med din ansökan.

Anmäl ändringar

Har du bytt lärlingsplats? Eller har ditt utbildningskontrakt upphört? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din lärlingsersättning. Då kan vi justera din ersättning så att du får de pengar du har rätt till. Om vi betalar ut pengar du inte hade rätt till kan det hända att du får ett återkrav.

Så anmäler du ändringar

Anmäl till skolan i de här fallen:

 • du slutar studera
 • du byter skola
 • du minskar studieomfattning från heltid till deltid.


Anmäl till CSN i de här fallen:

 • du byter utbildning
 • du byter lärlingsplats
 • du börjar få lärlingslön
 • ditt utbildningskontrakt upphör
 • avtalstiden för ditt utbildningskontrakt ändras.

Anmäl ändringar till CSN på blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Om du är under 18 år ska dina vårdnadshavare eller förmyndare skriva under blanketten. Har du fyllt 18 år är du myndig och då ska du alltid skriva under blanketten själv.

Det händer efter ändringen

När CSN har fått en anmälan om ändring, fattar vi ett nytt beslut om din lärlingsersättning. Det kan innebära något av följande:

 • du får inte några fler utbetalningar
 • du får mindre pengar resten av vårterminen
 • du måste betala tillbaka pengar (återkrav)
 • du får mer pengar.

Tänk på att du är skyldig att se till att CSN har rätt uppgifter om dig. Den som lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändringar kan bli polisanmäld.

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2018-03-26
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster