session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Guide för blankett 1701 (RGD/RGH) – fylla i blanketten när du söker Rg-bidrag

Kort om blankett 1701

Du som går en utbildning för döva eller hörselskadade vid gymnasieskolorna i Örebro (RGD/RGH) och tillfälligt bor på studieorten kan ansöka om Rg-bidrag.

  • Blanketten kommer automatiskt i posten om du är antagen till RGD/RGH.
  • De flesta får hem ansökan inför nästa läsår i slutet av maj.
  • Ska du gå på en Rh-anpassad utbildning? Då ska du ha fått blankett 1702.

Personuppgifter

Fyll i alla uppgifter om dig som person: namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Studier

Fyll i om du ska läsa vid RGD eller RGH. Om du är antagen på riksgymnasiet på grund av språkstörning väljer du RGH. Fyll också i skolans namn och utbildningen du planerar att gå.

I rutan När beräknar du att avsluta dina studier kan du fylla i år och månad när du beräknar att vara klar med utbildningen, exempelvis 201906. Då skickar vi förifyllda ansökningsblanketter till dig så länge du går utbildningen. De flesta läser 4 år på riksgymnasium.

Rg-bidrag

Om du ska studera hela läsåret kryssar du i rutan för hela läsåret. De allra flesta ska studera hela läsåret. Bara om du ska läsa en kortare tid än läsåret, fyller du i mellan vilka datum du ska studera.

Uppgifter om studieorten

Kryssa i om du tillfälligt bor i någon av Örebro kommuns boendeformer eller i en egen lägenhet.

Egen lägenhet

Om du tillfälligt bor i egen lägenhet ska du skicka med en kopia på hyreskontraktet där ditt namn står. Hyreskontraktet ska också visa hur mycket du betalar i hyra. Delar du lägenhet med någon, ska du skriva hans eller hennes namn.

Örebro kommuns boendeform

Om du bor tillfälligt i någon av Örebros boendeformer (veckohem eller kollektiv) kommer CSN överens om kostnaden med kommunen. Om din kostnad inte motsvarar det belopp som CSN och Örebro kommun har kommit överens om, måste du meddela detta till CSN. Det kan exempelvis vara att din hemkommun betalar en större del av kostnaden.

Restid

Svara på frågan om restiden är minst två timmar per dag. De flesta som tillfälligt bor på studieorten gör det för att det är långt att resa, men det kan också finnas andra skäl. Om du har fyllt i att restiden är kortare än 2 timmar per dag måste du skicka med ett intyg som styrker skälet till att du bor på studieorten.

Färdsätt

Kryssa i rutan för det billigaste färdsätt du kan använda. Resorna ska alltid ske med allmänna färdmedel om det går. Bara om du har särskilda skäl kan du få ersättning för resa med bil.

Färdsätt med Rg-bidrag

Andra ersättningar

Stöd för inackordering

Du får stöd för inackordering från din hemkommun till och med vårterminen det år du fyller 20. Kontakta din hemkommun för att få ansökningshandlingar och för att få veta hur mycket pengar du kan få. Du behöver inte ha fått beslutet från kommunen innan du ansöker om Rg-bidrag.

Skriv hur mycket du får i stöd för inackordering från din hemkommun.

Kryssa Nej om du är över 20 år och inte får något stöd för inackordering från din hemkommun.

Aktivitetsersättning

Kryssa Nej om du inte får någon aktivitetsersättning.

Skriv annars hur mycket du får i aktivitetsersättning efter att preliminärskatt är avdragen. Skicka också med en kopia på det senaste utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.

Om du har kryssat nej i ansökan om Rg-bidrag och sedan får beslut om aktivitetsersättning måste du meddela detta till CSN.

Bostadstillägg

Kryssa Nej om du inte får något bostadstillägg.

Skriv annars hur mycket du får i bostadstillägg. Skicka med en kopia på det senaste utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.

Om du har kryssat nej i ansökan om Rg-bidrag och sedan får beslut om bostadstillägg måste du meddela detta till CSN.

Dagliga resor

Om du har mer än 6 kilometer mellan skolan och din adress på studieorten, kan du ha rätt till ersättning för dagliga resor. Det kan till exempel vara ett busskort. Kontakta först din hemkommun för att se om de ger dig ersättning för resor. Om den inte gör det, får du ersättning från CSN.

Har du mindre än 6 kilometer mellan skolan och din adress på studieorten kan du bara få ersättning för dagliga resor om du har personliga skäl. Du måste kunna styrka dessa skäl exempelvis med läkarintyg.

Om du har en funktions­nedsättning kan du få dagliga resor med taxi om du behöver. Skicka med ett läkarintyg som styrker ditt behov.

Försäkran och underskrift

Ansökan måste ha en underskrift för att den ska gälla.

Om du är under 18 år är det dina vårdnadshavare eller förmyndare som ska skriva under ansökan. Om du har en särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man, ska den personen skriva under.

Har du fyllt 18 år är du myndig, och då ska du alltid skriva under din ansökan själv.

Skicka in ansökan

När du har fyllt i ansökan ska du posta den till CSN Eskilstuna, Box 488, 631 06 Eskilstuna.

Du behöver även fylla i och skicka in bilagan Planering av färdväg.

Uppdaterad: 2019-06-25
Hjälpte den här sidan dig?