session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Guide för blankett 1702 (RH) – fylla i blanketten när du söker Rg-bidrag

Kort om blankett 1702

Du som går en Rh-anpassad utbildning (RH) och tillfälligt bor på studieorten kan ansöka om Rg-bidrag.

  • Blanketten kommer automatiskt i posten om du är antagen till RH.
  • De flesta får hem ansökan inför nästa läsår i slutet av maj.
  • Ska du gå en utbildning för döva eller hörselskadade vid gymnasieskolorna i Örebro (RGD/RGH)? Då ska du ha fått blankett 1701.

Personuppgifter

Fyll i alla uppgifter om dig som person: namn, personnummer, adress och telefon.

Studier

Fyll i skolans namn och utbildningen du planerar att gå.

I rutan När beräknar du att avsluta dina studier kan du fylla i år och månad när du beräknar att vara klar med utbildningen, exempelvis 201906. Då skickar vi förifyllda ansökningsblanketter till dig så länge du går utbildningen. De flesta läser 4 år på riksgymnasium.

Rg-bidrag

Om du ska studera hela läsåret kryssar du i rutan för hela läsåret. De allra flesta ska studera hela läsåret. Bara om du ska läsa kortare tid än läsåret, fyller du i mellan vilka datum du ska studera.

Uppgifter om studieorten

Fyll i namn, adress och telefonnummer till elevboendet.

Restid

Svara på frågan om restiden är minst två timmar per dag. De flesta som tillfälligt bor på studieorten gör det för att det är långt att resa, men det kan också finnas andra skäl. Om du har fyllt i att restiden är kortare än 2 timmar per dag måste du skicka med ett intyg som styrker skälet till att du bor på studieorten.

Färdsätt

Kryssa i rutan för det billigaste färdsättet du kan använda utifrån tiden du sparar och din funktionsnedsättning.

Kommunal färdtjänst

Om du ska åka kommunal färdtjänst mellan hemmet och elevboendet fyller du i det här. Med kommunal färdtjänst menar vi färdtjänst som du får från din hemkommun och som du betalar egenavgift för varje gång du reser.

Du kan begära ersättning för egenavgiften från CSN. Det gör du på reseräkningen (blankett 1705) som du får med beslutet om Rg-bidrag. Om du åker med kommunal färdtjänst behöver du inte fylla i blanketten ”Planering av färdväg” (blankett 1707) som följer med ansökan om Rg-bidrag.

Färdsätt med Rg-bidrag

Andra ersättningar

Aktivitetsersättning

Kryssa Nej om du inte får någon aktivitetsersättning.

Skriv annars hur mycket du får i aktivitetsersättning efter att preliminärskatten är avdragen. Vi räknar inte med eventuell handikappersättning/merkostnadsersättning eller omvårdnadsbidrag. Skicka också med en kopia på det senaste utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.

Om du har sökt aktivitetsersättning från Försäkringskassan men inte fått svar ännu när du ansöker om Rg-bidrag, kryssar du nej. När du sedan får beslutet om aktivitetsersättning måste du meddela detta till CSN.

Bostadstillägg

Kryssa Nej om du inte får något bostadstillägg.

Skriv annars hur mycket du får i bostadstillägg. Skicka med en kopia på det senaste utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.

Dagliga resor

Om du har mer än 6 kilometer mellan skolan och din adress på studieorten, kan du ha rätt till ersättning för dagliga resor. Du kan till exempel få färdbevis för resor med taxi. Kontakta först din hemkommun för att se om de lämnar ersättning för dagliga resor. Om du får ersättning från din hemkommun, kan du inte få det från CSN. Fyll i om du söker ersättning för dagliga resor med taxi eller specialfordon.

Har du mindre än 6 kilometer mellan skolan och din adress på studieorten kan du få ersättning för dagliga resor om du har personliga skäl. Du måste kunna styrka dessa skäl exempelvis med läkarintyg.

Övrigt

Här meddelar du om

  • du inte behöver betala kostnaden för mat och boende, till exempel om din hemkommun betalar kostnaden.
  • du får kostnaden för boendet reducerad på grund av att du inte äter maten som serveras där. Skriv även anledningen, till exempel om du äter sondmat eller om du valt att laga maten själv.

Försäkran och underskrift

Ansökan måste ha en underskrift för att den ska vara giltig.

Om du är under 18 år är det dina vårdnadshavare eller förmyndare som ska skriva under ansökan. Om du har särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man, ska den personen skriva under.

Har du fyllt 18 år är du myndig, och då ska du alltid skriva under din ansökan själv.

Skicka in ansökan

När du har fyllt i ansökan ska du posta den till CSN Eskilstuna, Box 488, 631 06 Eskilstuna.

Uppdaterad: 2024-06-14
Hjälpte den här sidan dig?