Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet

Omställningsstudiestöd kan du få för att vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till något helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid.

Uppdaterad: 2023-10-02
Hjälpte den här sidan dig?