session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Pilotverksamhet: Nationell yrkesutbildning (NY)

Under hösten 2024 startar pilotverksamheten för utbildningsformen Nationell yrkesutbildning (NY). På den här sidan finns information om vilka studiestöd du kan få för en nationell yrkesutbildning och vad som är viktigt när du ansöker.

Information om pilotverksamheten

Nationell yrkesutbildning (NY) är en ny utbildningsform på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska följa yrkeshögskolans modell med utbildningar utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som har i uppdrag att förbereda införandet av den nya utbildningsformen, vilket sker genom en pilotverksamhet.

Du kan läsa mer om pilotverksamheten och vilka utbildningar som finns på deras webbplats.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Olika studiestöd och viktigt när du ansöker

När du studerar på en nationell yrkesutbildning kan du få olika studiestöd beroende på din ålder och din situation.

Om du vill ansöka om studiemedel eller omställningsstudiestöd är det viktigt att du läser hur du hittar din utbildning i ansökan.

Klicka på det studiestöd som är aktuellt för dig och läs mer om hur du ansöker.

Studiehjälp - till första halvåret det år du fyller 20 år

Om du studerar på heltid kan du få studiehjälp till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Studiehjälpen består av flera olika bidrag där studiebidrag på 1 250 kronor är det vanligaste. Du kan även ansöka om extra tillägg och inackorderingstillägg när du studerar en nationell yrkesutbildning.

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige

Du behöver ansöka om vissa bidrag

Studiebidraget behöver du inte ansöka om. Vi får de uppgifter vi behöver från skolan.

Om du vill ansöka om extra tillägg eller inackorderingstillägg måste du skicka in en blankett.

Beställ en ansökan i vår blankettbeställning

Studiemedel - från andra halvåret det år du fyller 20 år

Du kan få studiemedel från och med andra halvåret det år du fyller 20 år. Studiemedel består av både bidrag och lån men du kan välja att bara ansöka om bidragsdelen.

Viktigt när du ansöker

När du ansöker om studiemedel väljer du först den Yrkeshögskola som du ska studera vid. Under Utbildning eller kurs väljer du sedan din utbildning, den ska börja med NY följt av utbildningens namn.

Exempel: NY - installationstekniker, GY, Malmö.

Det kan finnas flera liknande utbildningar på den skola du ska studera vid och det är därför viktigt att du väljer den som börjar med NY i namnet.

Studiemedel för studier i Sverige

Omställningsstudiestöd - för vuxna mitt i arbetslivet

Om du arbetat länge och vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden kan du ansöka om omställningsstudiestöd. För att få omställningsstudiestöd måste du vara minst 27 år och uppfylla flera olika villkor.

Viktigt när du ansöker

När du ansöker om omställningsstudiestöd väljer du först den Yrkeshögskola som du ska studera vid. Under Utbildning eller kurs väljer du sedan din utbildning, den ska börja med NY följt av utbildningens namn.

Exempel: NY - installationstekniker, GY, Malmö.

Det kan finnas flera liknande utbildningar på den skola du ska studera vid och det är därför viktigt att du väljer den som börjar med NY i namnet.

Omställningsstudiestöd

Uppdaterad: 2024-06-11
Hjälpte den här sidan dig?