session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Låna mindre eller spara veckor

Här kan du läsa om hur du kan begränsa din skuld och spara veckor med studiemedel. Du väljer själv hur många veckor du vill söka lån för. Du kan även välja att söka bidrag och lån delar av terminen, eller för en lägre studietakt än du faktiskt studerar.

Tänk igenom hur mycket lån du behöver

Studiemedel består av bidrag och lån. Lånet ska du betala tillbaka. Det är därför bra att tänka igenom hur mycket du behöver låna innan du söker studiemedel. Du kan söka färre veckor med lån eller studera utan studiemedel en del av tiden.

Låna för färre veckor

Du väljer själv hur många veckor du vill ta lån för. Om du ska studera på heltid under 20 veckor, kan du exempelvis välja att ta bidrag för alla veckor men lån bara för 10 veckor. Då betalar vi ut både bidraget och lånet under de första tio veckorna och därefter enbart bidraget.

Tänk på att det totala antalet veckor du har att söka studiemedel för gäller för både studiebidrag och studielån. Det innebär att du inte kan ansöka om studielån om antalet veckor du kan söka bidrag för är slut.

Längsta tid med studiemedel

Spara veckor

Du kan också välja att inte ta studiemedel för alla veckor du studerar. Då får du inte något bidrag eller lån under en del av din studietid. Det innebär att du sparar veckor med studiemedel som du kan använda senare. Du kan också spara veckor med studie­medel genom att ta studiemedel på deltid om du studerar på heltid.

Tänk på att detta kan påverka din rätt till annan ersättning vid exempelvis sjukdom eller föräldraledighet. Det kan också påverka tidpunkten för när du ska börja betala tillbaka lånet.

Föräldraledighet och sjukdom

Din rätt till ersättning vid exempelvis föräldraledighet och sjukdom kan i vissa fall påverkas om du studerar utan studiemedel. Det beror på att din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan påverkas.

Om du påbörjade dina studier efter den 30 juni 2018 och läser minst halvtid på en utbildning som ger rätt till studiestöd, så får du behålla din SGI. Du behöver alltså inte ha studiestöd själv.

Om du däremot påbörjade dina studier före den 1 juli 2018, så kan din SGI påverkas om du läser utan studiestöd. Därmed kan också din ersättning vid exempelvis föräldraledighet och sjukdom påverkas.

Det är Försäkrings­kassan som beräknar din SGI. Kontakta dem för att diskutera om din SGI påverkas av att inte ta studiemedel.

Försäkringskassans webbplats

Betala tillbaka lån

Tidpunkten för när du ska börja betala tillbaka ditt lån kan påverkas om du studerar utan studiemedel under en period. I vanliga fall börjar du betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du slutar studera med studiemedel.

Ändra studiemedlen under terminen

Du kan ändra dina studiemedel när du har börjat studera. Om du vill öka eller minska antalet veckor med studiemedel, ska du meddela detta till oss. Det kan du göra i Mina sidor. Tänk på att meddela oss i god tid, eftersom vi betalar ut studiemedlen i förskott.

Vill du inte ha studiemedlen?

Om du skulle ångra dig och inte vill använda dina studiemedel, kan du välja att lämna tillbaka bidraget och lånet. Det kan du göra senast inom 30 dagar från utbetalningsdagen eller senast 30 dagar från att du börja studera. Lånet som du lämnar tillbaka behöver du inte betala någon ränta på och veckorna räknas heller inte som använda. Tänk på att både bidraget och lånet måste betalas tillbaka för att veckorna inte ska ska räknas som använda.

Vi skickar ut ett inbetalningskort till dig med det belopp du vill betala tillbaka. Meddela oss om du hellre vill betala via internet.

Kontakta oss

Gör egna beräkningar

Du kan göra en ungefärlig uträkning och se hur mycket du behöver betala tillbaka beroende på hur många veckor med lån du tar. Du kan också se vilket år du ska ha betalat tillbaka hela studie­lånet. Tänk på att det är en preliminär beräkning.

Se din skuld

Du kan enkelt se din aktuella skuld på Mina sidor eller i CSN:s app.

Uppdaterad: 2024-06-12
Hjälpte den här sidan dig?