session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Merkostnadslån för extra kostnader – För dig med studiemedel

Du som får studiemedel kan ansöka om merkostnadslån för extra kostnader i samband med studierna, exempelvis för resor och undervisningsavgift. Här kan du läsa om vilka kostnader du kan söka för och hur du lämnar din ansökan.

När du kan ta merkostnadslån

Om du har extra kostnader i samband med studierna kan du ta merkostnadslån. Det kan till exempel vara kostnader för att pendla till skolan, undervisningsavgift eller resekostnader när du ska studera utomlands. I vissa fall kan du även ta lån för andra kostnader i samband med studierna.

Kostnader du kan ta lån för

Du kan ta merkostnadslån för kostnader som är nödvändiga för utbildningen, till exempel resor och övernattningar.

Distansutbildning

Om du läser en utbildning vid en svensk skola som enligt kursplanen är en distansutbildning, kan du behöva övernatta på studieorten. Du kan ta merkostnadslån för de övernattningarna.

Under 2024 kan du som mest låna 721 kronor per vecka för övernattningar.

Vid distansstudier kan du dessutom ta merkostnadslån för dina resor till och från utbildningsorten. De räknas som pendlingsresa.

Dubbel bosättning

Du får merkostnadslån för dubbel bosättning om du har barn och därför behöver bo på två orter. Du måste uppfylla de här kraven:

 • Du har vårdnaden om eller bor tillsammans med barn under 18 år.
 • Du studerar i Sverige, i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz, eller utomlands genom ett utbytesprogram.
 • Du har studiebidrag och studielån under de veckor du söker merkostnadslån för.
 • Din hemort är inom Sverige, EU/EES eller Schweiz.

Barnet kan vara ditt eget eller din makes, makas eller sambos. Som barn räknas även barn i åldern 18–20 år som går i grundskolan, gymnasieskolan eller på annan jämförbar utbildning på hemorten.

Tänk på att du inte kan få merkostnadslån för både dubbel bosättning och resor mellan hemorten och studieorten under samma tid.

Så här mycket får du låna

Under 2024 kan du som mest låna 721 kronor per vecka (2 884 kronor för fyra veckor) för dubbel bosättning.

Försäkring

Du kan ta merkostnadslån till en försäkring när du ska studera utomlands. Det kan vara en försäkring via din skola i utlandet eller via ett svenskt försäkringsbolag.

Det är viktigt att du har en försäkring för utlandsstudier, så att du kan få ersättning om du blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall. Kostnaderna för sjukvård och hemtransport kan annars bli mycket stora. Se därför till att du är försäkrad innan du reser iväg. Kontrollera vad försäkringen omfattar.

Hur mycket du kan låna till försäkring beror på hur lång din studieperiod (termin) är. Ju fler veckor du studerar, desto mer kan du alltså låna till försäkring. Men du kan bara få merkostnadslån för försäkring för de veckor som du har ordinarie lån och bidrag.

Så här mycket får du låna

I tabellen ser du hur mycket du kan låna till försäkringskostnader per vecka. Du kan dock inte låna mer än vad din försäkring kostar.

Lån till försäkringskostnader per vecka, 2024

Studieland

Maxbelopp per vecka, kr

EU/EES och Schweiz

229

USA

464

Övriga världen

309

Försäkring vid utbytesstudier

Du som studerar på ett utbytesprogram kan omfattas av en allmän personskadeförsäkring som kallas Student UT-försäkring. Det är din högskola som tecknar den med Kammarkollegiet. Kontrollera med din skola om de har tecknat försäkringen. Information om vad försäkringen innebär kan du få på skolan eller på Kammarkollegiet studentförsäkringar.

Byta försäkring

Om du redan studerar utomlands och inte längre är folkbokförd i Sverige kan en del försäkringsbolag neka dig att teckna en ny försäkring. Därför bör du kolla upp detta innan du säger upp en giltig försäkring.

Musikinstrument

Du kan låna pengar från CSN för att köpa eller renovera musikinstrument som du behöver för din utbildning.

För att du ska få merkostnadslån för musikinstrument måste du studera på något av följande:

 • en högskolas musikerprogram
 • en högskolas lärarutbildning som omfattar ämnet musik
 • en utbildning som motsvarar någon av dessa.

Din skola måste också styrka att instrumentet är nödvändigt för utbildningen.

Så här mycket får du låna

Det finns ett maxbelopp för hur mycket du kan låna. Det gäller under din totala studietid. Under 2024 är maxbeloppet 171 900 kronor. Du kan inte låna mer än vad det kostar att köpa eller renovera ditt eller dina musikinstrument.

Pendlingsresor

Om du inte bor på studieorten kan du få merkostnadslån för resekostnader mellan din bostad och skolan. Detta gäller inom hela EU/EES och i Schweiz. Exempelvis kan du få lån för pendlingsresor om du bor i Köpenhamn och studerar i Malmö. En förutsättning är att du fått studiebidrag och studielån för de veckor du söker merkostnadslånet för.

Så här mycket får du låna

Du får inte låna för hela resekostnaden, utan måste själv betala en del. Under 2024 kan du få merkostnadslån för den del av resekostnaderna som överstiger 194 kronor per vecka under din period med studiestöd. Om resekostnaden är 400 kronor per vecka betalar du alltså 194 kronor själv och lånar 206 kronor.

Du kan låna högst 721 kronor per vecka.

Resa vid insamling av material till uppsats eller avhandling

Du kan få merkostnadslån om du behöver resa för att samla in material till en uppsats eller avhandling. Då gäller följande villkor:

 • Uppsatsen måste motsvara minst en halv termins arbete, i poäng eller enligt studieplanen.
 • En mer omfattande avhandling måste motsvara minst en hel termins arbete.
 • Du skickar med ett intyg från din handledare där det framgår att resan eller resorna är nödvändiga.
 • Du behöver redovisa kostnaden för resan.
 • Du har rätt till studielån under minst en vecka under studieperioden.

Så här mycket får du låna

Här ser du hur mycket du kan låna för en insamlingsresa år 2024:

 • Uppsats – högst 16 044 kronor per uppsats.
 • Avhandling – högst 16 044 kronor per resa och termin.
Studie- och praktikresa

Du kan få merkostnadslån för rese- och boendekostnader i samband med en obligatorisk studie- och praktikresa.

De här villkoren gäller:

 • Du har studiebidrag under hela studieperioden.
 • Du har rätt till studielån under minst en vecka under studieperioden.
 • Om du studerar vid en skola i Sverige så betalar skolan minst hälften av dina kostnader för resa och boende.

Skolan måste lämna uppgifter om kostnaderna på blanketten "Merkostnadslån för studie- eller praktikresa".

Så här mycket får du låna

För en studie- och praktikresa kan du under 2024 som mest låna 8 595 kronor per kalenderhalvår.

Resor i samband med utlandsstudier

Du som studerar utomlands kan varje kalenderhalvår låna pengar för dina resekostnader till och från studielandet.

De här villkoren gäller:

 • Du måste göra resan med allmänna färdmedel, till exempel flyg eller tåg.
 • Du måste ha fått studiebidrag för hela studieperioden, och även ha rätt till studielån under minst en av veckorna i perioden.

Lånet för resan får du utbetalt tidigast tre veckor innan du ska börja studera.

Så här mycket får du låna

Du har ett maxbelopp per kalenderhalvår som du kan låna för dina resor. Storleken på maxbeloppet beror på om du ska studera inom eller utanför EU/EES, Schweiz och Storbritannien. Bara om det finns synnerliga skäl kan du få låna mer än maxbeloppet. Det kan till exempel vara om du på grund av en funktions­nedsättning har behov av special­arrangemang för din resa.

Belopp som du kan låna 2024

Studieland

Maxbelopp per kalenderhalvår, kr

Land inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien

5 730

Land utanför EU/EES, Schweiz och Storbritannien

17 190


Undervisningsavgift

Om du studerar vid en skola som tar ut en avgift kan du ta merkostnadslån för obligatoriska undervisningsavgifter (tuition fee på engelska). Som obligatoriska avgifter räknar CSN kostnader för inskrivning, kurs, tentamen samt tillgång till bibliotek och dator.

För att ha rätt till lån för hela undervisningsavgiften måste du ha studiebidrag för alla veckor som avgiften avser. Du måste också ha rätt till studielån i minst en vecka av de veckorna. Du kan bara få lån till undervisningsavgiften för de veckor som du har bidrag.

Detta ingår inte i undervisningsavgiften

Du kan inte få lån till följande:

 • kåravgifter
 • kurslitteratur
 • inköp av dator
 • avgiftsfria perioder av utbildningen, exempelvis praktik som skolan inte tar ut någon avgift för.

Du kan inte heller få lån till förbruk­nings­material och studie­utrustning, exempelvis kopieringskostnader och utrust­ning på konstnärliga utbildningar. Det gäller även om du betalar en avgift direkt till skolan för detta.

Hur mycket kan jag låna?

Hur mycket du kan låna till avgiften beror bland annat på om du läser på gymnasial eller eftergymnasial nivå.

Belopp för merkostnadslån till undervisningsavgift

Hur får jag pengarna?

Vi kan betala ut lånet månadsvis i förskott eller terminsvis. Studerar du vid en skola i utlandet kan vi i vissa fall betala ut lånet i förskott och tidigast tre veckor före kursstart. Studerar du vid en skola i Sverige får du lånet tidigast utbetalt vid den första utbetalningen av studiemedel. Vid de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar. Kontakta skolan för att undersöka om du kan dela upp avgiften.

I undantagsfall kan vi betala ut lån för ett helt läsår i förskott vid ett tillfälle. Om skolan kräver att du ska betala allt på samma gång, måste du skicka oss ett intyg från skolan om att de inte accepterar delbetalningar. Blir det betydligt dyrare för dig att dela upp avgiften, och du därför vill betala allt på samma gång, behöver du också skicka in intyg från skolan som visar det. Om du inte skickar in ett sådant intyg kan du normalt inte få avgiften utbetald för ett helt läsår.

Skicka in rätt bilagor

Du måste alltid styrka kostnaden för din undervisningsavgift med faktura, kvitto, intyg eller liknande. Handlingen ska gälla dig personligen och ditt namn ska stå på den. Det ska stå vad som ingår i avgiften, för vilken period den gäller samt när du måste betala skolan. Ansöker du om lån för en årsavgift måste skolan intyga att de inte accepterar delbetalningar.

Utlandsstudier

Om du studerar utomlands kan du ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier. Det gäller både om hela utbildningen är förlagd utomlands och om en del av din utbildning på en svensk skola är förlagd utomlands. Det kan exempelvis vara att du gör ditt examensarbete eller gör praktik i utlandet, eller är med i ett utbytesprogram.

Du måste ha det ordinarie studielånet under veckorna som du söker merkostnadslån för.

Så här mycket kan du låna

Hur mycket du kan låna beror på om du läser på heltid eller deltid.

Belopp per vecka, 2024
StudieomfattningKronor
Heltid, 100 procent716
Deltid, 75 procent544
Deltid, 50 procent343

Skicka in rätt bilagor i ansökan

Du ansöker om merkostnadslån i Mina sidor. I ansökan kommer du att få en fråga om du vill ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier.

Du som läser hela utbildningen utomlands behöver inte skicka in någon extra bilaga utöver de andra bilagorna (till exempel antagningsbevis). Du som läser vid en svensk skola måste skicka med ett intyg från skolan där det står när du är utomlands.

Andra kostnader

Du kan även ta merkostnadslån för vissa andra kostnader du har när du studerar. Prövningen är dock sträng, vilket innebär att det är svårt att få merkostnadslån till andra kostnader. Det viktigaste kravet är att du måste ha särskilda skäl.

Villkor för andra kostnader

De här villkoren gäller:

 • Kostnaden måste vara nödvändig för att du ska kunna studera.
 • Du kan inte täcka kostnaden på något annat sätt, exempelvis med ordinarie studiemedel eller med ett annat statligt bidrag.
 • Det är inte skolan som tar ut kostnaden, utan det är en annan organisation eller myndighet.
 • Du måste skicka med ett intyg som visar dina kostnader.
Exempel på andra kostnader

Exempel på andra kostnader som du kan få merkostnadslån för:

 • Certifikat, elevtillstånd och läkarundersökningar på en pilotutbildning.
 • Vaccinationer som behövs för studier utomlands, utöver det grundskydd som ges i Sverige.

Ansöka om merkostnadslån

Du kan ansöka om merkostnadslån samtidigt som du ansöker om studie­medel.

Ansöka om studiemedel för studier i Sverige

Ansöka om studiemedel för utlandsstudier

Du kan även ansöka medan du studerar

Du kan ansöka om merkostnadslån under tiden du studerar med studiemedel. Det gör du i Mina sidor.

Uppdaterad: 2023-11-15
Hjälpte den här sidan dig?