Hoppa till innehåll

Högre bidrag för vissa studier

För vissa studier kan du få en högre bidragsdel och en lägre lånedel. Här hittar du information om det högre bidraget, vilka studier det gäller för och villkor för att ha rätt till den högre bidragsdelen.

Vad är det högre bidraget?

För vissa studier kan du få en högre bidragsdel och en lägre lånedel. Summan blir lika stor som för det vanliga studiemedlet, men din studieskuld blir mindre. Det högre bidraget är till för vissa som läser på grundskole- eller gymnasienivå, och gäller i Sverige och utomlands inom EU/EES eller i Schweiz. Det är också till för dem som läser en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet eller en högskola.

Belopp med det högre bidraget, för heltidsstudier 2021


1 vecka, kr

4 veckor, kr

Högre bidrag

1 832

7 328

Lån

900

3 600

Totalt

2 732

10 928


CSN får varje år en summa pengar som ska användas för det högre bidraget. Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge pengarna räcker. Du har dock förtur till det högre bidraget om du fått det en gång och fortsätter att läsa samma utbildning.

Grundskole- eller gymnasienivå

Du som behöver komplettera din grundskole- eller gymnasie­utbildning kan få det högre bidraget i vissa fall. När du ansöker om studiemedel kontrollerar CSN om du har rätt till det högre bidraget, så du behöver inte ansöka om det.

Villkor för att ha rätt till det högre bidraget

För att ha rätt till det högre bidraget på grundskole- eller gymnasienivå, så måste du läsa på någon av de här utbildningarna:

  • Komvux – grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • Folkhögskola – utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux.
  • Introduktionsprogrammet på gymnasieskolan.

Om du läser en utbildning inom EU/EES eller i Schweiz ska utbildningen motsvara någon av de svenska utbildningarna.

Det är även olika villkor beroende på om du är 20-24 år eller 25 år och äldre.

Mellan 20 och 24 år

Du som är 20–24 år kan få rätt till det högre bidraget om du läst ett introduktionsprogram och om du utan uppehåll fortsätter att studera på introduktionsprogrammet i gymnasieskolan eller fortsätter studierna på komvux eller folkhögskola.

Om du är 20–24 år och är inskriven på Arbetsförmedlingen i samband med att du börjar studera, kan du få rätt till det högre bidraget när du börjar studera.

Du kan få det högre bidraget från och med andra halvåret det år du fyller 20 till och med året du fyller 24, men som längst tills du är klar med din gymnasieutbildning. Med klar menas att du har fått ett slutbetyg eller en gymnasieexamen från komvux eller ett studieomdöme från en folkhögskola. Om du inte hinner bli klar med utbildningen, kan du fortsätta få det högre bidraget.

Om du studerar eller har studerat på ett introduktionsprogram

För att ha rätt till det högre bidraget måste du

  • utan avbrott ha läst ett introduktionsprogram till och med vårterminen det år du fyllde 20 år
  • utan uppehåll fortsätta att studera på introduktionsprogrammet i gymnasieskolan, eller fortsätta att studera på grundskole- eller gymnasienivå på komvux eller motsvarande utbildning på folkhögskola. Med uppehåll menas fyra månader eller mer.

Om du ska studera på grundskolenivå kan du inte få det högre bidraget om du har slutbetyg från Komvux på grundskolenivå. Men du kan få bidraget om du har slutbetyg från en svensk grundskola eller en motsvarande utländsk utbildning.

Om du ska studera på gymnasienivå kan du inte få det högre bidraget om du har en gymnasieexamen från Komvux, eller ett intyg om grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola från en folkhögskola.

Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen

Du kan ha rätt till det högre bidraget om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du ska i så fall vara inskriven i något av de här programmen, i anslutning till att du börjar studera:

  • Jobbgarantin för ungdomar
  • Jobb- och utvecklingsgarantin.

Du får inte ha haft något studiestöd under de senaste sex månaderna. Du kan inte heller få det högre bidraget för att studera utomlands.

Om du är inskriven vid Arbetsförmedlingen i jobbgarantin för ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin

  • Om du ska studera på grundskolenivå kan du inte få det högre bidraget om du har slutbetyg från en svensk grundskola eller en motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
  • Om du ska studera på gymnasienivå kan du få det högre bidraget om du saknar slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan, eller en motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
25 år eller äldre

Från och med det år du fyller 25 kan du få det högre bidraget om du till exempel saknar en tre­årig gymnasie­utbildning eller en motsvarande utbildning från utlandet sedan tidigare.

Utbildningen du går ska inte vara en påbyggnads­utbildning eller motsvarande.

Om du tidigare läst på högskola

Du som läst på högskolenivå och klarat minst 120 högskolepoäng eller som har motsvarande utländsk utbildning, kan inte få det högre bidraget på grundskole- eller gymnasienivå.

Studier utomlands inom EU/EES eller i Schweiz

Du kan få det högre bidraget från och med det år du fyller 25. Det gäller till exempel om du saknar en tre­årig gymnasie­utbildning eller en motsvarande utbildning från utlandet sedan tidigare.

Utbildningen du går ska inte vara en påbyggnads­utbildning eller motsvarande.

Vi kontrollerar utbildningen

Du kan ha rätt till det högre bidraget om utbildningen motsvarar någon av de godkända svenska utbildningarna. När du ansöker kontrollerar vi det.

Om du tidigare läst på högskola

Du som läst på högskolenivå och klarat minst 120 högskolepoäng eller som har motsvarande utländsk utbildning, kan inte få det högre bidraget på grundskole- eller gymnasienivå.

Kompletterande pedagogisk utbildning

Läser du på en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen? Då har du rätt till det högre bidraget från och med det år du fyller 25.

När du ansöker om studiemedel kontrollerar CSN om du har rätt till det högre bidraget, så du behöver inte ansöka särskilt om det. Men du måste skicka in ett intyg från högskolan som visar att du är antagen till en KPU. Använd gärna CSN:s blankett ”Intyg om antagning till kompletterande pedagogiskt utbildning – KPU”.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-11-17
Hjälpte den här sidan dig?
eller