Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Högre bidrag för vissa studier

Vad är det högre bidraget?

För vissa studier kan du få en högre bidragsdel och en lägre lånedel. Summan blir lika stor som för det vanliga studiemedlet, men din studieskuld blir mindre. Det högre bidraget är till för vissa som läser på grundskole- eller gymnasienivå, och gäller i Sverige och utomlands inom EU/EES eller i Schweiz. Det är också till för dem som läser en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Belopp med det högre bidraget, för heltidsstudier 2018


1 vecka, kr

4 veckor, kr

Högre bidrag

1 683

6 732

Lån

860

3 440

Totalt

2 543

10 172

CSN får varje år en summa pengar som ska användas för det högre bidraget. Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge pengarna räcker. Du har dock förtur till det högre bidraget om du fått det en gång och fortsätter att läsa samma utbildning.

Grundskole- eller gymnasienivå

Du som behöver komplettera din grundskole- eller gymnasie­utbildning kan få det högre bidraget i vissa fall. När du ansöker om studiemedel kontrollerar CSN om du har rätt till det högre bidraget, så du behöver inte ansöka om det.

De här utbildningarna ger rätt till det högre bidraget:

  • Komvux – grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • Gymnasieskola
  • Folkhögskola – utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux.

Om du läser en utbildning inom EU/EES eller i Schweiz ska utbildningen motsvara någon av de svenska utbildningarna.

Från 1 juli 2018 kan du som är 20-24 år och har läst introduktionsprogrammet på gymnasiet i vissa fall få det högre bidraget för att läsa in din gymnasieutbildning

Mellan 20 och 24 år

Du kan ha rätt till det högre bidraget om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du ska i så fall vara inskriven i något av de här programmen, i anslutning till att du börjar studera:

  • Jobbgarantin för ungdomar
  • Jobb- och utvecklingsgarantin.

Du kan också vara inskriven och ha ett utbildnings­kontrakt.

Du får inte ha haft något studiestöd under de senaste sex månaderna.

Du kan inte få det högre bidraget för att studera utomlands.

Studier och programmet under samma tid

Du kan vara inskriven i något av de här programmen och studera samtidigt. Du kan delta i programmet som mest på halvtid, om du studerar på halvtid.

När och hur länge du kan få det högre bidraget

Du kan få det högre bidraget från och med andra halvåret det år du fyller 20 till och med året du fyller 24, men som längst tills du är klar med din gymnasieutbildning. Om du inte hinner bli klar med utbildningen, kan du fortsätta få det högre bidraget.

Om du ska studera på grundskolenivå kan du inte få det högre bidraget om du har slutbetyg från Komvux på grundskolenivå. Men du kan få bidraget om du har slutbetyg från en svensk grundskola eller en motsvarande utländsk utbildning.

Om du ska studera på gymnasienivå kan du få det högre bidraget om du saknar slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan, eller en motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

25 år eller äldre

Från och med det år du fyller 25 kan du få det högre bidraget. Det gäller till exempel om du saknar en tre­årig gymnasie­utbildning eller en motsvarande utbildning från utlandet sedan tidigare.

Utbildningen du går ska inte vara en påbyggnads­utbildning eller motsvarande.

Om du tidigare läst på högskola

Du som läst på högskolenivå och klarat minst 120 högskolepoäng eller som har motsvarande utländsk utbildning, kan inte få det högre bidraget på grundskole- eller gymnasienivå.

Studier utomlands inom EU/EES eller i Schweiz

Du kan få det högre bidraget från och med det år du fyller 25. Det gäller till exempel om du saknar en tre­årig gymnasie­utbildning eller en motsvarande utbildning från utlandet sedan tidigare.

Utbildningen du går ska inte vara en påbyggnads­utbildning eller motsvarande.

Vi kontrollerar utbildningen

Du kan ha rätt till det högre bidraget om utbildningen motsvarar någon av de godkända svenska utbildningarna. När du ansöker kontrollerar vi det.

Om du tidigare läst på högskola

Du som läst på högskolenivå och klarat minst 120 högskolepoäng eller som har motsvarande utländsk utbildning, kan inte få det högre bidraget på grundskole- eller gymnasienivå.

Kompletterande pedagogisk utbildning

Du har rätt till det högre bidraget om du studerar vid en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturvetenskap eller teknik. Det innebär att du ska läsa mot en ämneslärarexamen som innehåller minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi, naturvetenskap eller teknik. Från och med den 1 juli har alla som ska läsa en KPU som leder till en ämneslärarexamen rätt till det högre bidraget.

Skicka in ett intyg från skolan

När du ansöker om studiemedel kontrollerar CSN om du har rätt till det högre bidraget, så du behöver inte ansöka särskilt om det. Men du måste skicka in ett intyg från högskolan som visar att du går utbildningen. Det ska framgå att du är antagen till en KPU inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturvetenskap eller teknik.

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2018-05-18
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster