session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Ditt ansvar att vi har rätt adress till dig – om du flyttar utomlands

Du är skyldig enligt lag att se till att vi har rätt utlandsadress till dig.

Om du flyttar utomlands ska du meddela CSN din nya adress. Det kan du göra i Mina sidor i tjänsten Min profil eller via brev, e-post eller telefon.

Kontakta oss

Planerar du att bo utomlands under längre tid än ett år, ska du även meddela detta till Skatteverket. CSN har skyldighet att underrätta Skatteverket att adressen är felaktig ifall du inte själv meddelat den utländska adressen till dem inom ett år.

Till Skatteverket

Uppdaterad: 2023-11-07
Hjälpte den här sidan dig?