session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Krav på studietakt och studietid – för utlandsstudier med studiemedel

Olika villkor för utlandsstudier och studier i Sverige

Det finns vissa villkor för din studietakt och studietid. Du kan studera på deltid inom Sverige, EU/EES och Schweiz. Vid studier utanför EU/EES och Schweiz måste du läsa på heltid och där kan CSN endast räkna in de kurser du läser på plats på skolan (då onlinekurser normalt inte ger rätt till studiemedel).

Studietakt

Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på din studietakt. Det vanligaste är att man studerar på heltid (100 procent). Du kan även få studiemedel för studier på deltid (75 eller 50 procent) inom Sverige, EU/EES och Schweiz. Om du studerar mindre än 50 procent kan du inte få studiemedel.

Utanför EU/EES och Schweiz

Du kan normalt endast få studiemedel för studier på heltid och för kurser som läses på plats på skolan. Oftast är det skolan som avgör vad som är heltid.

Vad räknas som heltid?

På utbildningar med poäng är det lätt att se vad som är heltid. Till exempel är 12–15 credits (poäng) per termin normalt heltid i USA.

På utbildningar utan poäng gäller att skolan ska betrakta utbildningen som heltid och att du ska följa kursplanen varje termin.

På sidan om utlandsstudier hittar du mer information om studietakt i de vanligaste studieländerna.

Det gäller för olika länder

Undantag vid särskilda skäl

Vi kan göra undantag från kravet på heltid om du har särskilda skäl. Det kan exempelvis vara att du blir sjuk eller att du bara har några kurser kvar för att avsluta din utbildning.

Studietid

Det finns krav på hur lång utbildningen måste vara. Det är olika om du studerar utanför eller inom EU/EES och Schweiz.

Inom Sverige, EU/EES och Schweiz måste du studera i minst tre veckor för att få studiemedel.

Utanför EU/EES och Schweiz måste du studera i minst 13 veckor för att få studiemedel. Studierna måste vara på heltid. Du kan kombinera kortare kurser i samma land för att komma upp i 13 veckor.

Så beräknar CSN studietid utomlands

Du kan bara få studiemedel för den studietid som står i kursplanen för utbildningen. Detta brukar oftast vara från den första till den sista dagen av undervisningen, samt ordinarie tentamensperiod. Skicka därför ett intyg på dina studietider tillsammans med din ansökan om studiemedel.

Vi räknar hela kalenderveckor

Du har rätt till studiemedel för varje hel kalendervecka du deltar i utbildningen. Om du exempelvis slutar på en torsdag utan att fredagen är en helgdag, får du inte studiemedel för den veckan eftersom det inte är en hel kalendervecka. Även om du inte läser hela första och sista veckan i perioden, kan du få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om antalet dagar för de två studieveckorna tillsammans är minst sju dagar. Då får du studiemedel för den första veckan i perioden, men inte för den sista.

Observera att du inte får studiemedel för uppehåll mellan terminerna och för omtentamensperiod.

Faställt antal veckor med studiemedel i vissa länder

För att du ska veta hur mycket studiemedel du kan få, har vi fastställt antalet veckor med studiemedel för några länder. Detta är oftast mer förmånligt för dig.

De fastställda veckorna gäller endast vissa länder och bara de utbildningar på högskole- eller universitetsnivå som följer den ordinarie läsårsindelningen i landet. Vid övriga studier beräknar vi alltid studietiden utifrån hur många veckor du faktiskt studerar, exempelvis vid studier på gymnasienivå, språkkurser eller sommarstudier.

Om du har en längre studietid än den fastställda, kan du få studiemedel för längre tid. Du måste då skicka med ett intyg på studietiden.

Fastställd tid per land

Land

Antal veckor med studiemedel

Australien

19 + 19

Danmark

21 + 21

Grekland

18 + 20

Italien

21 + 21

Kanada

16 + 16

Nederländerna

20 + 21

Norge

19 + 22

Polen

17 + 20

Spanien

19 + 20

Tyskland

21 + 21

Österrike

21 + 21

Storbritannien

Två terminer: totalt 39 veckor,
exempelvis 19 + 20 veckor (fördelningen kan variera)


Tre terminer: 13 + 13 + 13 veckor

USA

Semesterplan


(två terminer): 17 + 17 veckor


Quarterplan


(tre terminer): 13 + 13 + 13 veckor

Söka studiemedel för andra veckor än de fastställda

Du behöver inte söka studiemedel enligt de fastställda antalet veckor. I stället kan du söka studiemedel för den faktiska tid som du studerar. Då får du studiemedel utifrån de terminstider som skolan har angett och de datum du skrivit i din ansökan. Kom ihåg att du måste skicka med skolans terminstider.

Uppdaterad: 2024-03-05
Hjälpte den här sidan dig?