session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Blanketter

Här kan du beställa och ladda ner blanketter och informationsmaterial. Det tar ungefär en vecka tills du får det du har beställt.

Du kan endast beställa ett exemplar av varje blankett eller informationsmaterial. Om du arbetar på en skola eller är god man kan du beställa fler exemplar i Blankettbeställningen.

Blanketter för återbetalning av studiemedel

Blanketter för återbetalning av studiemedel beställer du i Mina sidor.

Varukorg

Benämning Ta bort

Blanketter

Benämning Nummer
Ansökan om extra tillägg - läsåret 2024/25
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ | Finns inte som pdf
1601M
Ansökan om inackorderingstillägg - läsåret 2024/25
För dig under 20 år som läser vid en folkhögskola eller en fristående skola i Sverige, på annan ort än din hemort.
Beställ | Finns inte som pdf
1604M
Intyg från hyresvärd - läsåret 2024/25
Bilaga till ansökan om inackorderingstillägg.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1614W
Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare
Gäller studiehjälp, lärlingsersättning och Rg-bidrag.
1616W
Ansökan om lärlingsersättning - läsåret 2024/25
För dig som läser en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.
Beställ | Finns inte som pdf
1620M
Reseräkning för Rg-bidrag
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1705W
Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd vid fortsatta studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2406W
Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2407W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2409W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2413W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2414W
Merkostnadslån för studie- eller praktikresa
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2420W
Merkostnadslån för musikinstrument
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2421W
Intyg om handledning
Gäller för examens-, uppsats- eller projektarbete samt praktik. Bilaga till ansökan om studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2427W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2428W
Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2438W
Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2442W
Anmälan om ändringar för omställningsstudiestöd
Skicka bara in om du ska lämna nya uppgifter.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2705M
Redovisning av studieresultat
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2706W
Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2707W
Intyg om handledning
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2708W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2709W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2710W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2711W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2712W
Studieplan från utbildningsanordnare
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2719W
Begäran om extra skatteavdrag
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2721W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2806W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2809W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2810W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2811W
Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg.
5101W
Ansökan om bidrag för dagliga resor för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om bidrag för dagliga resor.
Beställ | Finns inte som pdf
5103M
Intyg om språkkurs, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för språkstudier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5509W
Begäran om intyg om studiefinansiering för studier utomlands
För dig som behöver visa skolan hur du finansierar dina studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5514W
Anmälan om sjukdom vid studier utomlands
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5521W
Intyg om deltagande i ett utbytesprogram
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5524W
Intyg om studieresultat för studier utomlands, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier i Storbritannien och på Irland.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5530W
Intyg från socialtjänsten
Bilaga till Ansökan om nedsatt årsbelopp/årsavgift med hänsyn till synnerliga skäl.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6846W
Ansökan om avskrivning av studielån med anledning av covid-19
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6848W

Informationsmaterial

Benämning Nummer
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609C
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609D
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609E
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609F
Information till beslut om inackorderingstillägg
För dig under 20 år som studerar på fristående anpassad gymnasieskola i Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609G
Information till beslut om lärlingsersättning
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609H
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, svenska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632A
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, arabiska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632B
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, dari
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632C
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, engelska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632D
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, farsi
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632E
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, franska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632F
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, ryska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632G
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, somaliska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632H
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, spanska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632I
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, tigrinja
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632J
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? svenska
Informationsblad
1633A
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? arabiska
Informationsblad
1633B
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? dari
Informationsblad
1633C
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? engelska
Informationsblad
1633D
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? farsi
Informationsblad
1633E
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? somaliska
Informationsblad
1633H
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? tigrinja
Informationsblad
1633J
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417C
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417E
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN via en manuell rutin.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417G
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417K
Information till beslut om studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417S
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417W
Information till beslut om merkostnadslån
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2418C
Studiemedelsbelopp för studier i Sverige
2437B
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443A
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443B
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443C
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443D
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443E
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443F
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443G
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somaliska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443H
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443I
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443J
Omställningsstudiestöd
För dig som är mitt i arbetslivet
2720A
Belopp studiestartsstöd, informationsblad
2812B
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, svenska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813A
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, arabiska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813B
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, dari
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813C
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, engelska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813D
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, farsi
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813E
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, franska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813F
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, ryska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813G
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, somaliska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813H
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, spanska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813I
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, tigrinja
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813J
Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad
Faktabladet finns på elva andra språk.
4146A
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)
4146B
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska
4146C
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska
4146D
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska
4146G
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska
4146H
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska
4146K
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska
4146L
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari
4146M
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi
4146N
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska
4146O
Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl
4201A
Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska
4201B
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad
5009A
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, polska
5009B
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, engelska
5009E
Studiemedelsbelopp för studier utomlands
5531B
Benämning Nummer
Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2438W
Anmälan om sjukdom vid studier utomlands
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5521W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2413W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2711W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2809W
Anmälan om ändringar för omställningsstudiestöd
Skicka bara in om du ska lämna nya uppgifter.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2705M
Ansökan om avskrivning av studielån med anledning av covid-19
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6848W
Ansökan om bidrag för dagliga resor för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om bidrag för dagliga resor.
Beställ | Finns inte som pdf
5103M
Ansökan om extra tillägg - läsåret 2024/25
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ | Finns inte som pdf
1601M
Ansökan om inackorderingstillägg - läsåret 2024/25
För dig under 20 år som läser vid en folkhögskola eller en fristående skola i Sverige, på annan ort än din hemort.
Beställ | Finns inte som pdf
1604M
Ansökan om lärlingsersättning - läsåret 2024/25
För dig som läser en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.
Beställ | Finns inte som pdf
1620M
Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg.
5101W
Begäran om extra skatteavdrag
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2721W
Begäran om intyg om studiefinansiering för studier utomlands
För dig som behöver visa skolan hur du finansierar dina studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5514W
Belopp studiestartsstöd, informationsblad
2812B
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, arabiska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632B
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, dari
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632C
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, engelska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632D
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, farsi
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632E
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, franska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632F
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, ryska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632G
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, somaliska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632H
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, spanska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632I
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, svenska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632A
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, tigrinja
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632J
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2409W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2710W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2806W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2414W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2712W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2810W
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417K
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417W
Information till beslut om inackorderingstillägg
För dig under 20 år som studerar på fristående anpassad gymnasieskola i Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609G
Information till beslut om lärlingsersättning
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609H
Information till beslut om merkostnadslån
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2418C
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609C
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609D
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609E
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609F
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417C
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417E
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN via en manuell rutin.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417G
Information till beslut om studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417S
Intyg från hyresvärd - läsåret 2024/25
Bilaga till ansökan om inackorderingstillägg.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1614W
Intyg från socialtjänsten
Bilaga till Ansökan om nedsatt årsbelopp/årsavgift med hänsyn till synnerliga skäl.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6846W
Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2442W
Intyg om deltagande i ett utbytesprogram
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5524W
Intyg om handledning
Gäller för examens-, uppsats- eller projektarbete samt praktik. Bilaga till ansökan om studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2427W
Intyg om handledning
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2708W
Intyg om språkkurs, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för språkstudier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5509W
Intyg om studieresultat för studier utomlands, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier i Storbritannien och på Irland.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5530W
Merkostnadslån för musikinstrument
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2421W
Merkostnadslån för studie- eller praktikresa
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2420W
Omställningsstudiestöd
För dig som är mitt i arbetslivet
2720A
Redovisning av studieresultat
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2706W
Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd vid fortsatta studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2406W
Reseräkning för Rg-bidrag
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1705W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2428W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2709W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2811W
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad
5009A
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, engelska
5009E
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, polska
5009B
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443B
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443C
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443D
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443E
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443F
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443G
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somaliska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443H
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443I
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443A
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443J
Studiemedelsbelopp för studier i Sverige
2437B
Studiemedelsbelopp för studier utomlands
5531B
Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2407W
Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2707W
Studieplan från utbildningsanordnare
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2719W
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, arabiska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813B
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, dari
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813C
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, engelska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813D
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, farsi
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813E
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, franska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813F
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, ryska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813G
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, somaliska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813H
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, spanska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813I
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, svenska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813A
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, tigrinja
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813J
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska
4146H
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)
4146B
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari
4146M
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska
4146C
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi
4146N
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska
4146D
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska
4146K
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska
4146O
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska
4146G
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska
4146L
Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad
Faktabladet finns på elva andra språk.
4146A
Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska
4201B
Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl
4201A
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? arabiska
Informationsblad
1633B
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? dari
Informationsblad
1633C
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? engelska
Informationsblad
1633D
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? farsi
Informationsblad
1633E
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? somaliska
Informationsblad
1633H
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? svenska
Informationsblad
1633A
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? tigrinja
Informationsblad
1633J
Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare
Gäller studiehjälp, lärlingsersättning och Rg-bidrag.
1616W
Benämning Nummer
Ansökan om extra tillägg - läsåret 2024/25
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ | Finns inte som pdf
1601M
Ansökan om inackorderingstillägg - läsåret 2024/25
För dig under 20 år som läser vid en folkhögskola eller en fristående skola i Sverige, på annan ort än din hemort.
Beställ | Finns inte som pdf
1604M
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609C
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609D
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609E
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar utanför Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609F
Information till beslut om inackorderingstillägg
För dig under 20 år som studerar på fristående anpassad gymnasieskola i Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609G
Information till beslut om lärlingsersättning
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609H
Intyg från hyresvärd - läsåret 2024/25
Bilaga till ansökan om inackorderingstillägg.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1614W
Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare
Gäller studiehjälp, lärlingsersättning och Rg-bidrag.
1616W
Ansökan om lärlingsersättning - läsåret 2024/25
För dig som läser en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.
Beställ | Finns inte som pdf
1620M
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, svenska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632A
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, arabiska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632B
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, dari
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632C
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, engelska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632D
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, farsi
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632E
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, franska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632F
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, ryska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632G
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, somaliska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632H
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, spanska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632I
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, tigrinja
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632J
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? svenska
Informationsblad
1633A
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? arabiska
Informationsblad
1633B
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? dari
Informationsblad
1633C
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? engelska
Informationsblad
1633D
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? farsi
Informationsblad
1633E
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? somaliska
Informationsblad
1633H
Vad händer med studiebidraget om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet? tigrinja
Informationsblad
1633J
Reseräkning för Rg-bidrag
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1705W
Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd vid fortsatta studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2406W
Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2407W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2409W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2413W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2414W
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417C
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417E
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN via en manuell rutin.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417G
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417K
Information till beslut om studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417S
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417W
Information till beslut om merkostnadslån
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2418C
Merkostnadslån för studie- eller praktikresa
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2420W
Merkostnadslån för musikinstrument
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2421W
Intyg om handledning
Gäller för examens-, uppsats- eller projektarbete samt praktik. Bilaga till ansökan om studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2427W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2428W
Studiemedelsbelopp för studier i Sverige
2437B
Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2438W
Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2442W
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443A
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443B
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443C
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443D
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443E
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443F
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443G
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somaliska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443H
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443I
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443J
Anmälan om ändringar för omställningsstudiestöd
Skicka bara in om du ska lämna nya uppgifter.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2705M
Redovisning av studieresultat
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2706W
Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2707W
Intyg om handledning
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2708W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2709W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2710W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2711W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2712W
Studieplan från utbildningsanordnare
För dig som ansöker om omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2719W
Omställningsstudiestöd
För dig som är mitt i arbetslivet
2720A
Begäran om extra skatteavdrag
För dig som har omställningsstudiestöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2721W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2806W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2809W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2810W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2811W
Belopp studiestartsstöd, informationsblad
2812B
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, svenska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813A
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, arabiska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813B
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, dari
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813C
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, engelska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813D
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, farsi
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813E
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, franska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813F
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, ryska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813G
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, somaliska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813H
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, spanska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813I
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, tigrinja
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813J
Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad
Faktabladet finns på elva andra språk.
4146A
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)
4146B
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska
4146C
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska
4146D
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska
4146G
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska
4146H
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska
4146K
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska
4146L
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari
4146M
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi
4146N
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska
4146O
Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl
4201A
Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska
4201B
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad
5009A
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, polska
5009B
Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, engelska
5009E
Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg.
5101W
Ansökan om bidrag för dagliga resor för studier utanför Sverige
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om bidrag för dagliga resor.
Beställ | Finns inte som pdf
5103M
Intyg om språkkurs, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för språkstudier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5509W
Begäran om intyg om studiefinansiering för studier utomlands
För dig som behöver visa skolan hur du finansierar dina studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5514W
Anmälan om sjukdom vid studier utomlands
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5521W
Intyg om deltagande i ett utbytesprogram
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier utomlands.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5524W
Intyg om studieresultat för studier utomlands, engelska
Bilaga till ansökan om studiemedel för studier i Storbritannien och på Irland.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
5530W
Studiemedelsbelopp för studier utomlands
5531B
Intyg från socialtjänsten
Bilaga till Ansökan om nedsatt årsbelopp/årsavgift med hänsyn till synnerliga skäl.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6846W
Ansökan om avskrivning av studielån med anledning av covid-19
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6848W