session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Exjobb

Bagrund

CSN är myndigheten som betalar ut studielån och bidrag för studier.

På vår myndighet har vi tagit fram ett eget designsystem, i syfte att skapa en god användarupplevelse på ett effektivt och skalbart sätt.

En av beståndsdelarna i designsystemet är ett egenutvecklat komponentbibliotek, skrivet med hjälp av ramverket Angular.

Komponentbiblioteket utgörs av en samling byggstenar som består till exempel av knappar och inmatningsfält. Byggstenarna kan i sin tur nyttjas av utvecklingsteam för att bygga applikationer och tjänster som används av både kunder och handläggare.

Problembeskrivning

På CSN är det ett ensamt utvecklingsteam, team designsystem, som förvaltar och vidareutvecklar komponentbiblioteket.

Utmaningar som upplevs inom teamet är att kunna prioritera vilka komponenter man bör fokusera på att förbättra och förfina. Vidare att avgöra vad det får för påverkan när större förändringar görs på en enskild komponent.

Därför skulle ett analysverktyg som analyserar var komponenterna används och i hur stor omfattning vara till stor hjälp för teamet att fatta välavvägda beslut, samt enklare kunna informera team som drabbas av eventuella breaking changes.

Vem söker vi?

  • Studenter som har erfarenheter av, eller är intresserad att arbeta med något av följande:
    • Webbutveckling
    • Webbdesign
    • UX
  • Projektet kan utföras av en eller flera studenter
  • Exjobbet kan utföras på plats eller på distans
Uppdaterad: 2023-11-28
Hjälpte den här sidan dig?