session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Hur fungerar det med studiebidraget på gymnasiet?

Studiebidraget är en del av studiehjälpen för gymnasiestudier. Studiebidraget fungerar som en förlängning av barnbidraget. Du kan få det från och med kvartalet efter att du fyllt 16 år och studerar på heltid på gymnasiet.

Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20. Efter det kan du ansöka om studiemedel (bidrag och lån).

Om du ska studera i Sverige behöver du inte ansöka om studiebidraget. Då får vi de uppgifter som vi behöver från din skola.

Du som är utländsk medborgare kan behöva fylla i en blankett för att vi ska kunna pröva om du har rätt till studiebidraget. Om du behöver göra det så skickar vi blanketten till dig.

Bidrag för gymnasiestudier

Studiemedel – bidrag och studielån

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?