session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Hur påverkas mina studielån om jag får skuldsanering?

Normalt sett ingår alla skulder i sin helhet i en skuldsanering. Men för studielån är det bara den del av skulden som har förfallit till betalning det datum en skuldsanering inleds som ingår, det vill säga de belopp som innan skuldsaneringen har ingått i en betalningsplan, men inte har blivit betalda.

Eftersom betalningsplanerna hos CSN ofta sträcker sig över många år innebär det för de flesta att hela skulden inte kommer att ingå i skuldsaneringen. Det innebär att många har kvar en skuld till CSN även efter en genomförd skuldsanering.

En skuldsanering pågår alltid i fem år. Det är Kronofogden som beslutar om skuldsanering och det baseras på den enskilde personens situation. Kronofogden beslutar både hur mycket som ska betalas och om det finns skäl att besluta om en kortare betalningsplan än fem år.

För de personer som har studielån som inte ingår i skuldsaneringen beviljar CSN oftast anstånd under tiden betalningsplanen i skuldsaneringen pågår. När betalningsplanen är klar fortsätter man att betala till CSN enligt de ordinarie återbetalningsreglerna.

Behöver jag anmäla till CSN att jag har fått skuldsanering?

Nej, CSN bevakar varje dag den lista som publiceras med inledda skuldsaneringar. Vi skickar då aktuell information till Kronofogden om studielånet och hur mycket av studielånet som ska ingå i skuldsaneringen.

Om jag får återkrav  ingår det i skuldsaneringen?

Det beror på när ditt återkrav uppstod, men vi utreder alltid om återkravet ska ingå i samband med att skuldsaneringen inleds.

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering kan beviljas för den som har så stora skulder att det inte är möjligt att betala tillbaka dem under en överskådlig tid. Syftet med skuldsanering är att ge personer en chans att bli ekonomiskt rehabiliterade.

Publicerad: 2024-03-01
Hjälpte den här sidan dig?