Jump to content

Hur stor inkomst får jag ha när jag studerar med studiemedel?

Det beror på din studietakt och hur många veckor du får studiestöd för under ett kalenderhalvår (januari–juni och juli–december). Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att dina studiemedel påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp.

Om du till exempel studerar på heltid i 20 veckor på våren och 20 veckor på hösten kan du ha inkomster upp till 93 561 kronor under januari–juni och lika mycket i juli–december.

Du kan se ditt fribelopp i beslutet om studiemedel och i Mina sidor.

Särskilda villkor för inkomster under 2021-2022

Fribeloppet inom studiemedlen är borttaget på grund av coronapandemin till och med den 30 juni 2022. Dina inkomster under första halvåret 2022 påverkar därför inte dina studiemedel.

Efter den 30 juni 2022 återgår det till ordinarie regler för fribeloppet. Tänk på att om du arbetar i juni och lönen betalas ut i juli, så räknas den som inkomst för andra kalenderhalvåret. Den kan därför påverka din rätt till studiemedel under hösten 2022.

Inkomst och fribelopp

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2022-02-03
Hjälpte den här sidan dig?