Hoppa till innehåll

Jag betalar på mitt lån. Varför ska jag skicka in intyg om min inkomst i utlandet?

I en del situationer behöver vi veta vad du har för inkomst. Dina inkomster i Sverige får vi uppgifter om från Skatteverket, men dina inkomster i utlandet måste du själv lämna in intyg om. Vi gör ingen skillnad på inkomster i Sverige och inkomster utomlands. 

Vi behöver uppgifterna i två situationer:

  • Du har fått betala mindre på ditt lån med hänsyn till din inkomst. Vi kontrollerar i efterhand de inkomstuppgifter som du fyllde i när du ansökte om att betala mindre.
  • Du har ansökt om att CSN ska beräkna ditt årsbelopp utifrån din inkomst i stället för utifrån din skuld. Den möjligheten har du för lån som du tog mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001.
    Om du inte lämnar in intyg om din inkomst kommer du i stället att betala fem procent av vad din skuld var vid det senaste års­skiftet.

Du ska skicka in intyg även om du inte hade någon inkomst i landet det året.

Vad räknas som intyg?

Vi behöver ett beslut om slutlig skatt eller motsvarande intyg från skatte­myndigheten i det land där du bodde det aktuella året. Det räcker alltså inte med ett lönebesked från din arbetsgivare.

Intyg för inkomster i utlandet

Uppdaterad: 2022-03-22
Hjälpte den här sidan dig?