Jump to content

Kan jag betala innan jag är återbetalningsskyldig?

Ja, du kan när som helst betala på ditt studielån. Om du har lån tagna efter den 30 juni 2001 betalar du till bankgironummer 5580-3084. Som OCR-nummer kan du använda ditt personnummer (ÅÅMMDDNNNN).

Om du har fått ett årsbelopp att betala kommer vi först att räkna av dina inbetalningar mot årsbeloppet. Därefter räknar vi av inbetalningen direkt mot din skuld.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-12-10
Hjälpte den här sidan dig?