Kan jag få pengar från CSN samtidigt som jag får aktivitetsersättning?

Det beror på vilket studiestöd du har.

Om du har studiemedel - bidrag och lån

Om du har aktivitetsersättning på heltid (100 procent) kan du inte få studiemedel för samma period. Om du däremot får aktivitetsersättning på 50 procent kan du kombinera det med studiemedel på 50 procent.

Om du har studiehjälp - studerar på gymnasienivå och är under 20 år

Om du studerar på gymnasienivå och har studiehjälp kan du vanligtvis få bidrag från CSN samtidigt som du har aktivitetsersättning.

Men om du får minst hälften av ditt uppehälle betalt av stat, kommun eller region och samtidigt har hel aktivitetsersättning, kan du inte få bidrag från CSN för samma period.

Kontakta oss om aktivitetsersättning

Uppdaterad: 2023-10-25
Hjälpte den här sidan dig?