session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Kan jag få studiestöd om jag har uppehållstillstånd enligt gymnasielagen?

När du har fått uppehålls­tillstånd enligt gymnasie­lagen så har du rätt till svenskt studiestöd under tiden du studerar. Rätten till studiestöd gäller tidigast från och med den vecka du får ditt tillstånd.

Sedan finns det fler villkor som du måste uppfylla för att kunna få bidrag och lån från CSN. Det är villkor som gäller för alla, både svenska och utländska medborgare. Villkoren är olika beroende på om du ansöker om studiehjälp eller studiemedel.

Om du är 20 år eller yngre – studiehjälp

När du läser på gymnasiet kan du få studiehjälp från CSN till och med första ­halvåret det år du fyller 20 år. Studiehjälpen består av olika bidrag, de vanligaste är studiebidrag och extra tillägg. Ett villkor för att få studiehjälp är att du studerar på heltid.

Från och med läsåret 2021/22 behöver du inte ansöka om studiebidrag på gymnasiet. Oftast får vi de uppgifter vi behöver från Migrations­verket, men ibland kan vi behöva fler uppgifter. Då skickar vi ett brev hem till dig.

Om du har rätt till studiebidrag bakåt i tiden betalar vi ut bidraget retroaktivt från och med den vecka som du uppfyller villkoren.

Om du vill ha extra tillägg eller inackorderings­tillägg måste du ansöka om det. För läsåret 2022/23 ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2023.

Läs mer om studiehjälp från CSN

Se exempel på utbetalning

Rohallah läser på gymnasiet och fick uppehålls­tillstånd den 23 oktober (vecka 43). Han fick sitt person­nummer vecka 46 och skolan meddelade då CSN att han studerat under hela läsåret. CSN beslutade att han har rätt till studiehjälp från och med vecka 43. I sin första utbetalning från CSN får Rohallah bidrag från och med den vecka som han fick uppehålls­tillstånd, det vill säga vecka 43.

Om du är 20 år eller äldre – studiemedel

Från och med andra halvåret det år du fyller 20 år kan du ansöka om studiemedel (bidrag och lån) från CSN. Då är ett av villkoren att du studerar på minst halvtid.

Ansök om studie­medel direkt när du fått uppehålls­tillstånd

Du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden från det att din ansökan kom in till CSN. Därför är det viktigt att inte vänta med att söka studiemedel när du har fått ett uppehålls­­tillstånd enligt gymnasie­lagen. Om du inte har fått ditt person­­nummer än så kan du kontakta CSN på 0771–276 300 för att få en tillfällig kod som du kan använda för att ansöka om studie­medel på Mina sidor.

Läs mer om studiemedel från CSN

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?