Min partner är svensk medborgare och arbetar i Sverige. Varför gäller inte EU-rätten för mig?

För att EU-rätten ska gälla måste en person ha rört sig inom EU/EES, exempelvis genom bosättning eller arbete i ett annat EU/EES-land. EU-rätten gäller därför inte för en svensk medborgare som alltid har bott och arbetat i Sverige. Detsamma gäller också personens anhöriga.

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?