Påverkas mitt studiemedel om jag får ett stipendium eller annat studiestöd?

Det beror på vilken typ av stipendium eller stöd du får. Du kan ha ett stipendium eller studiestöd från annat land, från en privat aktör eller från annan offentlig aktör i Sverige. Ett stipendium är en form av studiestöd. Läs mer om olika stipendier och reglerna som gäller för att få studiestöd från flera länder samtidigt.

Stipendium eller studiestöd från annat land

Om du har ett offentligt stipendium eller studiestöd från ett annat land för att täcka levnadsomkostnader i samband med dina studier utomlands, kan du inte få studiemedel från CSN för samma tid. Som offentligt stipendium eller studiestöd menas ett offentligt reglerat och finansierat stöd eller ersättning riktat till studier, som kan jämställas med sociala förmåner enligt EU-rätten.

Studiemedlen kan också påverkas om det utländska studiestödet ska täcka andra kostnader som är kopplade till dina utlandsstudier. I vissa länder kan du till exempel bara få stöd till undervisnings­avgiften. Det innebär att du inte samtidigt kan få merkostnadslån för undervisningsavgiften från CSN. Däremot har du möjlighet att få ordinarie bidrag och lån inom studiemedlen.

Stipendium från en privat aktör

Om du får ett allmänt stipendium från en privat aktör för att täcka levnadsomkostnader i samband med dina studier utomlands, påverkar det normalt sett inte dina studiemedel. Men, om du får ett stipendium som ska täcka vissa merkostnader, exempelvis din undervisningsavgift, så kan du inte få merkostnadslån från CSN för samma kostnader.

Stipendium från annan offentlig aktör i Sverige

Stipendium från en annan offentlig aktör i Sverige påverkar inte dina studiemedel. Ett exempel på det är Erasmus-stipendier. Men, om du får ett stipendium som ska täcka vissa merkostnader, exempelvis din undervisningsavgift, så kan du inte få merkostnadslån från CSN för samma kostnader.

Stipendium räknas som inkomst och kan påverka fribeloppet

Tänk på att vissa stipendier är skattepliktiga och räknas som inkomst. Om din totala inkomst är högre än ditt så kallade fribelopp kan bidraget och det ordinarie lånet sänkas.

Inkomst och fribelopp

Läs mer

Läs mer om vad som gäller för studiestöd i olika länder.

På Universitets- och högskolerådets webbplats Studera.nu kan du läsa mer om och hitta stipendier. Du kan även fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studenter.

Studera.nu

Uppdaterad: 2021-12-27
Hjälpte den här sidan dig?