Hoppa till innehåll

Vad är det för skillnad på permanent uppehållsrätt (PUR) och permanent uppehållstillstånd (PUT)?

Det är Migrationsverket som beslutar om permanent uppehålls­tillstånd (PUT). CSN bedömer om du har permanent uppehållsrätt (PUR), och det gör vi när du ansöker om studiestöd.

Rätt till studiestöd med PUT

Om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd för studier i Sverige. Du kan också få det för studier utanför Sverige i vissa fall. På gymnasiet kan du få rätt till studiehjälp för studier i Norden. På eftergymnasial nivå kan du få rätt till studiemedel för utbytesstudier utomlands.

Rätt till studiestöd med PUR

Om du har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd både för studier i Sverige och för studier utomlands. Det bedömer vi när du ansöker om studiestöd.

Du som är medborgare i EU/EES (inte Schweiz) har vanligtvis PUR om du har vistats lagligt i Sverige i fem år utan avbrott.

Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES har normalt PUR om du har bott i Sverige lagligt utan uppehåll i minst fem år och tillsammans med en EU/EES-medborgare. Det gäller vanligtvis inte om den som du bor tillsammans med är svensk medborgare.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2018-05-14
Hjälpte den här sidan dig?
eller