Jump to content

Varför är årsbeloppet för mitt studielån inte beräknat utifrån min inkomst?

Lån utbetalda efter 30 juni 2001

Beloppet du ska betala varje år räknar vi fram utifrån hur stor skuld du har, hur många år du fått på dig att betala av lånet, räntenivån och ett uppräkningstal på två procent per år.

Lån utbetalda mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001

Beloppet du ska betala varje år är fyra procent av din sammanlagda inkomst två år bakåt i tiden.

Om du har inkomst utomlands måste du själv skicka in underlag från skattemyndigheten i det landet för att vi ska kunna räkna ut ditt årsbelopp utifrån din inkomst. Om du inte skickar in detta kommer du i stället betala fem procent av din skuld.

Intygen skickar du in i Mina sidor.

Lån utbetalda före 1989

Avgiften räknar vi ut med hänsyn till skuldens storlek och regleringstalet.

Uppdaterad: 2022-05-30
Hjälpte den här sidan dig?