Hoppa till innehåll

Vilka utbildningar ger rätt till studiestöd?

För att utbildningen ska ge rätt till studiestöd måste den vara godkänd.

För studier utomlands så kan du kontakta oss så får du veta om din utbild­ning är eller kan bli god­känd för studie­stöd. Utbild­ningen måste bland annat ha god­tag­bar stan­dard. CSN bedömer standarden på utbild­ningar på gymnasie­nivå, och Universitets- och hög­skole­rådet bedömer utbild­ningar på efter­gymna­sial nivå.

Om du ska studera med omställnings­studiestöd kan även utbildningar som en omställnings­­organisation köper in ge rätt till stödet.

Vanliga utbildningar när du ska studera i Sverige

Utlandsstudier med studiemedel

Krav på din utbildning för att den ska ge rätt till studiemedel

Uppdaterad: 2023-08-03
Hjälpte den här sidan dig?