Hoppa till innehåll

Vilka utbildningar ger rätt till studiestöd?

För att utbildningen ska ge rätt till studiestöd måste den vara godkänd. CSN bedömer standarden på utbild­ningar på gymnasie­nivå, och Universitets- och hög­skole­rådet bedömer utbild­ningar på efter­gymna­sial nivå. Utbild­ningen måste bland annat ha god­tag­bar stan­dard.

För studier utomlands så kan du kontakta oss så får du veta om din utbild­ning är eller kan bli god­känd för studie­stöd.

Om du ska studera med omställnings­studiestöd kan även utbildningar som en omställnings­­organisation köper in ge rätt till stödet.

Vanliga utbildningar när du ska studera i Sverige

Utlandsstudier med studiemedel

Krav på din utbildning för att den ska ge rätt till studiemedel

Uppdaterad: 2022-06-23
Hjälpte den här sidan dig?