session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Överklaga CSN:s beslut

Om du anser att CSN har fattat ett felaktigt beslut, kan du överklaga det. Ditt överklagande måste ha kommit in till CSN senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Du kan överklaga beslut som CSN har fattat. Då ska du skriva ett brev, ett överklagande, och skicka det till CSN. Du behöver dock skriva i överklagan vilken överinstans du ska överklaga till. Ditt skriftliga överklagande måste ha kommit in till CSN senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Beslut som inte kan överklagas

Du kan inte överklaga beslut om återkrav av Rg-bidrag eller
TUFF-ersättning.

Rg-bidrag är en förkortning av Bidrag för döva, hörselskadade och rörelsehindrade studerande.

TUFF är en förkortning av Teckenspråksutbildning.

Ställ överklagandet till överinstansen

Överklagandet ska vara ställt till en överinstans (ÖKS, förvaltningsrätten eller kammarrätten). Det betyder att du behöver skriva överst i överklagan vilken överinstans du vänder dig till.

Överinstanser för överklagande

Din typ av ärende avgör vilken överinstans du ska ställa överklagan till.

Beviljning och återkrav av studiestöd

Om du vill överklaga ett beslut om beviljning eller återkrav av studiestöd ska du ställa överklagan till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS).

Återbetalning, hemutrustningslån, Rg-bidrag och TUFF-ersättning

Om du vill överklaga ett beslut om återbetalning av
studielån eller hemutrustningslån, eller beslut om beviljning av hemutrustningslån, Rg-bidrag och TUFF-ersättning, ska du ställa överklagan till förvaltningsrätten.

Allmänna handlingar

Om du vill överklaga ett beslut om att lämna ut allmänna
handlingar ska du ställa överklagan till kammarrätten.

Uppgifter du ska skriva i överklagandet

Det finns en del uppgifter du behöver skriva i ditt överklagande. De här uppgifterna behöver alltid vara med:

  • vilket beslut du överklagar
  • på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras
  • dina kontaktuppgifter (namn, postadress, telefonnummer).

Om du företräds av ombud eller ställföreträdande, behöver du även skriva kontaktuppgifter till dem.

Läs ditt beslut för att se alla uppgifter vi behöver

I ditt beslut från CSN fick du information om du kan överklaga det och vilka uppgifter du i så fall behöver ha med. Läs därför noggrant innehållet i ditt beslut för att se vilka uppgifter du behöver skriva i överklagan.

Hit skickar du överklagandet

Adress för överklagande av studiestöd, Rg-bidrag och TUFF-ersättning

Svenska medborgare

Om du är svensk medborgare och vill överklaga ditt beslut
ska du skicka ditt överklagande till:

CSN
Box 488
631 06 Eskilstuna

Utländska medborgare

Om du är utländsk medborgare och vill överklaga ett beslut
om rätt till svenskt studiestöd ska du skicka ditt överklagande till:

CSN
Gruppen för utländska studerande
851 82 Sundsvall

Adress för överklagande av hemutrustningslån

CSN Hemutrustningslån
851 82 Sundsvall

Adress för överklagande av återbetalning av studielån

CSN i Göteborg
Postgatan 13
403 39 Göteborg

Det här händer när du överklagat

Det första som händer är att CSN kontrollerar om vi kan ändra beslutet. I så fall får du ett nytt beslut. Därefter prövar vi om ditt överklagande har kommit in i tid. Om det har kommit in i rätt tid skickar vi ditt studiestödsärende till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) eller ditt överklagande om återbetalning av lån till förvaltningsrätten.

Har överklagandet kommit in för sent avvisar vi det.

Vad händer efter att överklagandet skickats till ÖKS?

När ÖKS prövat ditt överklagande, skickar de ett beslut till dig. Tänk på att CSN:s beslut gäller till dess att ÖKS har fattat ett nytt beslut.

Vad händer efter att överklagandet skickats till förvaltningsrätten?

När förvaltningsrätten prövat ditt överklagande skickar de ett beslut till dig. Tänk på att CSN:s beslut gäller till dess att förvaltningsrätten fattat ett nytt beslut. Det innebär att du är skyldig att betala till CSN, även om du exempelvis överklagat ett beslut om nedsättning.

Publicerad: 2024-06-03
Hjälpte den här sidan dig?