session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Meänkieli

CSN on viranomhainen joka käsittelee Ruottin opintotukea, siis opintojen biitraakia ja lainoja. Met käsittelemä kans ajokorttilainoja ja kotikampheitten lainoja. Tässä saatat lukea lissää näistä eri lainoista. Meänkielinen tieto on ylheiselä tasola.

Sinun oikeus käyttää kansalisia vähemistökieliä

Jos kuulut johonki kansalishiin vähemisthöin sulla on oikeus käyttää sinun kieltä viranomhaisitten kontaktissa. Ruottin kansaliset vähemistöt on juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Kansaliset vähemistökielet on jiddish, romani chib, saame, suomi ja meänkieli.

Lisätietoja oikeuksista käyttää kansalisia vähemistökieliä löytyy sivulta

Opintotuki – biitrakia ja lainoja opinthoin

On olemassa eri opintotukia riippuen mitä opiskelet ja kuinka vanhaa olet. Tässä on tavalisimat:

Opintoapua – biitrakia sulle joka opiskelet jymnaasisassa ja olet 20 vuotta eli nuorempi (studiehjälp)

Jos opiskelet jymnaasiessa sie saatat saa opintoapua kevätermiinhiin asti siihen vuotheen kun sie täytät 20 vuotta. Opintotuki on erinlaisia biitraakia, esimerkiks opiskelubiitraaki ja lisätuki. Tämä lisätuki on biitraaki mitä sie saatat hakea jos sinun perheelä on matala tulo.

CSN:in biitrakia jymnaasian opinoile (på svenska)

Opintovaroja – biitrakia ja opintolainoja (studiemedel)

Opintovarat on biitraakia ja opintolainoja. Sie saatat hakea opintovaroja siittä syystermiinistä sinä vuona kun sie täytät 20. Jos aiot opiskella jymnaasian jälkheen olevassa koulutuksessa, esimerkiks yliopisto, sie saatat hakea opintovaroja vaikka olet nuorempi kun 20 vuotta. Opintolainan sie häyt sitte maksaa takashiin.

CSN:in opintovaroja opinthoin (biitrakia ja lainoja) (på svenska)

Opintoaluntukea – biitrakia sulle joka olet työtön (studiestartsstöd)

Opintoaluntuki on sulle joka olet ollu työtön pitemän aijan ja tarttet saa peruskoulu- eli jymnaasiekoulutuksen pätevyyen ette saa työn. Tämän biitraakin saapi korkeinthaan 50 viikkoa, jos sie opiskelet täysaikaa.

Työttömyyen opintoaluntukea (på svenska)

Muutosopintotuku (omställningsstudiestöd) – sulle joka olet keskelä työelämää

Muutosopintotuki on opintotuki raahvaile jokka on olheet töissä pitemän aijan. Muutosopintotuela sie saatat opiskella ja laajentaa sinun pätevyyttä ette vahvistaa sinun asemaa työmarkkinalla. Sie saatat joko kehittäytyä lissää sinun alala eli kouluttaa ittesti uutheen virkhaan.

Muutosopintotuki koostuu bitraakista ja lainasta. Kuinka paljon sie saatat saa ja lainata riippuu sinun tuloista. Bitraaki on 80 prusenttia sinun palkasta, aina yhteen maksimisumhaan. Sie saatat kans lisätä lainala jos sie haluat. Sie saatat saa tuen 44 viikkoa, pitemphään jos sie opiskelet osa-aikaa.

Tässä on jokku vaatimuksista ette saa muutosopintotuen;

  • Sie piät olla 27–62 vuotta.
  • Sie piät ollu töissä vähhiinthään 96 kuukautta (yhteens 8 vuotta) viimi 14 vuen aikana.
  • Sie piät ollu töissä vähhiinthään 12 viimi 24 kuukauven aikana.
  • Sie piät lukea koulutusta joka vahvistaa sinun asemaa työmarkkinalla.

Niitä on kans lissää vaatimuksia joita sie piät täyttää.

Sie haet muutosopintotuen Minun sivuila (Mina sidor) sivula csn.se. Hakemus on ruottiks. On olemassa kaks hakemusperjuutia joka vuosi, yks opinoile jokka alkavat syystermiinilä ja yks opinoile jokka alkavat kevättermiinilä.

Joka vuosi on rajotettu määrä rahhaa muutosopintotukheen. Se merkittee ette kaikin jokka hakevat piian ei saa tukea vaikka vaatimukset on täytetty. Met hyväksymä hakemuksia siinä järjestyksessä kun net tulevat sisäle.

Ota mielelhään yhteyttä sinun muutosorganisasjuunin kans. Sieltä sie voit saa ilmhaista opinto- ja virkaopastusta ja apua toistuksitten kans ette koulutus vahvistaa sinun asemaa työmarkkinalla. Vississä taphauksissa sie saatat kans saa lissäävän opintobiitraakin heiltä. Jos sie et tiä mihinkä muutosorganisasjuunhiin sie kuulut sie voit kysyä sinun työnantajalta eli ammattiliitolta.

Lue lissää muutosopintotuesta (ruottiks)

Lue lissää muutosopintotuesta (engelska)

Oletko ulkomaan kansalainen?

Sulla, joka olet ulkomaan kansalainen, saattaa olla oikeus ruottalaisheen opintotukheen jos sie täytät vissit eelytykset. Jos sulla on vakituinen oleskelulupa (PUT) ja asut Ruottissa sulla on usseimiten oikeus ruottalaisheen opintotukheen.

Jos olet saanu Migrationsverketiltä aikarajotetun oleskeluluvan koska sulla on pakolaisasema eli sellainen, sulla on sillon usseimiten oikeus ruottalaisheen opintotukheen. Asyylihakijana sulla sen eestä ei ole oikeus siihen.

Lisäks on eri sääntöjä riippuen jos sie olet EU/EES eli Schweitzin kansalainen eli näitten maitten ulkopuolela.

Maksaa takashiin oppilaina

Sie joka olet opiskellu oppilainala CSN:istä alat makshaan takashiin velkaa ko sie otat pausin elikkä lopetat opiskelemisen oppirahoila. Se jällaa vaikka sie olet työtön, saat vanhuustenrahhaa elikkä siiryt ulkomaile. Täälä sie löyät informasuunia siittä kunka sie maksat takashiin ja mitä sie saatat tehhä jos sulla tullee olheen vaikea maksaa takashiin.

Maksaa takashiin oppilaina

Sie saatat lainata rahhaa CSN:stä ette ottaa ruottalaisen ajokortin missä on ajokortinpätevyys B. Ajokortila se saattaa olla helpompi saa työtä.

Sie saatat hakea ajokorttilainaa jos sie olet

  • 18 ja 47 vuen välissä, olet työtön ja täytät vissit eelytykset eli
  • olet 19-20 vuotta ja sulla on jymnaasiekoulutus eli vastaava.

Sie saatat lainata korkeinthaan 15 000 kruunua. Lainan sie häyt maksaa takashiin, ja sen sie häyt tehhä vaikka sie et ole saanu sinun ajokorttia.

Kontaktaa meitä

Kysymyksiä oikeuvesta saa ruottalaista opintotukea

Soita meile oikeuvesta saa ruottalaista opintotukea

Maanantai-perjantai 9.00­–12.00

0771-276 300

Aukase e-postiformyläärin

ebrev@csn.se

Met vastaama tavalisesti 3 työpäivän aikana

Kysymyksiä opintotuesta

Soita meile opinoista

Maanantai-perjantai 9.00­–13.00

0771-276 000

Aukase e-postiformyläärin

ebrev@csn.se

Met vastaama tavalisesti 3 työpäivän aikana

Kysymyksiä opintovarojen takashiinmaksoista

Soita meile takashiinmaksoista

Maanantai-perjantai 9.00­–13.00

0771-276 000

Aukase e-postiformyläärin

ebrev@csn.se

Met vastaama tavalisesti 3 työpäivän aikana

Kysymyksiä kotikampheitten lainoista

Soita meile kotikampheitten lainoista

Maanantai-perjantai 9.00­–12.00

0771-276 100

Aukase e-postiformyläärin

hemutrustningslan@csn.se

Met vastaama tavalisesti 3 työpäivän aikana

Kysymyksiä ajokorttilainoista

Soita meile ajokorttilainoista

Maanantai-perjantai 9.00­–12.00

0771-276 000

Aukase e-postiformyläärin

Met vastaama tavalisesti 3 työpäivän aikana

Updated: 2024-03-25
Did this page help you?