Hoppa till innehåll

Räkna ut ungefär hur mycket du kan få och hur återbetalningen kan bli

Gäller för studier utomlands

1/4 Var och hur vill du studera? {{bidragUnderRubrik}}
{{lander.Namn}}
2/4 Hur mycket bidrag och lån behöver du under studietiden?
Jag vill ha bidrag
{{ beraknadeUppgifter.bidragPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidragPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.lanPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.merkostnadsLanPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsLanPerVecka }} kr
{{dirBidragOchLan}} kr
3/4 Vill du låna till resa, försäkring eller undervisningsavgift?
{{ beraknadeUppgifter.forsakring }} kr
{{dirSummaMerkostLan}} kr
4/4 Resultat och återbetalning
{{ beraknadeUppgifter.studierIVilketLand }}, {{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel }}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' veckor' }}
Studietakt {{anvandarensVal.studietakt}}%, {{anvandarensVal.studieniva == 1 ? "Gymnasial nivå" : "Eftergymnasial nivå"}}
Bidrag och lån under studietiden {{dirBidragOchLan}}  kr
{{ beraknadeUppgifter.PengarAttLevaForFyraVeckor }} kr betalas ut var fjärde vecka under studietiden.
Lån till resa, undervisningsavgift och försäkring {{dirSummaMerkostLan}}  kr
Vanligtvis delas beloppet upp per termin och betalas ut tre veckor innan terminsstarten.
Bidrag och lån under studietiden

Totalt belopp

Lån

{{ beraknadeUppgifter.summaLanTotalt }} kr

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.summaBidrag }} kr

Summa

{{ beraknadeUppgifter.summaTotalt }} kr
Bidrag och lån under studietiden

Bidrag och lån under studietiden

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.generelltBidrag }} kr

Tilläggsbidrag för barn

{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidrag }} kr

Studielån

{{ beraknadeUppgifter.generelltStudielan }} kr

Merkostnadslån för utlandsstudier

{{ beraknadeUppgifter.generelltMerkostnadslan }} kr

Tilläggslån

{{ beraknadeUppgifter.generelltTillaggslan }} kr
Summa {{beraknadeUppgifter.summaStudiemedelTotaltDetaljerad}} kr
Merkostnadslån

Merkostnadslån

Resa

{{ beraknadeUppgifter.summaResor }} kr

Försäkring

{{ beraknadeUppgifter.forsakring }} kr

Undervisningsavgift

{{ beraknadeUppgifter.undervisningsavgift }} kr
Summa {{ beraknadeUppgifter.summaMerkostnadslanTotaltDetaljerad }} kr
Kriterier

Kriterier

Land

{{ beraknadeUppgifter.studierIVilketLand }}

Veckor med studiemedel

{{anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel}}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' v' }}

Kalenderhalvår

{{ beraknadeUppgifter.kalenderhalvar }}st

Studietakt

100%

Studienivå

{{anvandarensVal.studieniva == 1 ? "Gymnasial nivå" : "Eftergymnasial nivå"}}
Så blir din återbetalning
Första året betalar du i snitt:
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.manadsKostnadSnitt }} kr i månaden
Återbetalningstiden för ditt lån är {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.hurMangaArMedAterbetalning }} år
Du kommer att betala tillbaka:
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering }} kr {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.sum}}
Totala kostnaden innefattar ränta och expeditionsavgifter
Visa månads och årskostnader

Totalkostnad

Lån

{{beraknadeUppgifter.summaLan}} kr

Ränta

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaRantaMedFormatering}} kr

Expeditionsavgift

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaExpeditionsavgiftMedFormatering}} kr

Summa

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering}} kr

Visa månads och årskostnader

År

Snitt per månad

Årlig kostnad

{{ x.ar }}

{{ x.snitt }}

{{ x.arsKostnad }}

Uppdaterad: 2022-12-18
Hjälpte den här sidan dig?