session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Räkna ut ungefär hur mycket du kan få och hur återbetalningen kan bli

Gäller för studier utomlands

1/4 Var och hur vill du studera? {{bidragUnderRubrik}}
{{lander.Namn}}
2/4 Hur mycket bidrag och lån behöver du under studietiden?
Jag vill ha bidrag
{{ beraknadeUppgifter.bidragPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidragPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.lanPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.merkostnadsLanPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsLanPerVecka }} kr
{{dirBidragOchLan}} kr
3/4 Vill du låna till resa, försäkring eller undervisningsavgift?
{{ beraknadeUppgifter.forsakring }} kr
{{dirSummaMerkostLan}} kr
4/4 Resultat och återbetalning
{{ beraknadeUppgifter.studierIVilketLand }}, {{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel }}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' veckor' }}
Studietakt {{anvandarensVal.studietakt}}%, {{anvandarensVal.studieniva == 1 ? "Gymnasial nivå" : "Eftergymnasial nivå"}}
Bidrag och lån under studietiden {{dirBidragOchLan}}  kr
{{ beraknadeUppgifter.PengarAttLevaForFyraVeckor }} kr betalas ut var fjärde vecka under studietiden.
Lån till resa, undervisningsavgift och försäkring {{dirSummaMerkostLan}}  kr
Vanligtvis delas beloppet upp per termin och betalas ut tre veckor innan terminsstarten.
Bidrag och lån under studietiden

Totalt belopp

Lån

{{ beraknadeUppgifter.summaLanTotalt }} kr

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.summaBidrag }} kr

Summa

{{ beraknadeUppgifter.summaTotalt }} kr
Bidrag och lån under studietiden

Bidrag och lån under studietiden

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.generelltBidrag }} kr

Tilläggsbidrag för barn

{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidrag }} kr

Studielån

{{ beraknadeUppgifter.generelltStudielan }} kr

Merkostnadslån för utlandsstudier

{{ beraknadeUppgifter.generelltMerkostnadslan }} kr

Tilläggslån

{{ beraknadeUppgifter.generelltTillaggslan }} kr
Summa {{beraknadeUppgifter.summaStudiemedelTotaltDetaljerad}} kr
Merkostnadslån

Merkostnadslån

Resa

{{ beraknadeUppgifter.summaResor }} kr

Försäkring

{{ beraknadeUppgifter.forsakring }} kr

Undervisningsavgift

{{ beraknadeUppgifter.undervisningsavgift }} kr
Summa {{ beraknadeUppgifter.summaMerkostnadslanTotaltDetaljerad }} kr
Kriterier

Kriterier

Land

{{ beraknadeUppgifter.studierIVilketLand }}

Veckor med studiemedel

{{anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel}}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' v' }}

Kalenderhalvår

{{ beraknadeUppgifter.kalenderhalvar }}st

Studietakt

100%

Studienivå

{{anvandarensVal.studieniva == 1 ? "Gymnasial nivå" : "Eftergymnasial nivå"}}
Så blir din återbetalning
Första året betalar du i snitt:
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.manadsKostnadSnitt }} kr i månaden
Återbetalningstiden för ditt lån är {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.hurMangaArMedAterbetalning }} år
Du kommer att betala tillbaka:
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering }} kr {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.sum}}
Totala kostnaden innefattar ränta och expeditionsavgifter
Visa månads och årskostnader

Totalkostnad

Lån

{{beraknadeUppgifter.summaLan}} kr

Ränta

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaRantaMedFormatering}} kr

Expeditionsavgift

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaExpeditionsavgiftMedFormatering}} kr

Summa

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering}} kr

Visa månads och årskostnader

År

Snitt per månad

Årlig kostnad

{{ x.ar }}

{{ x.snitt }}

{{ x.arsKostnad }}

Uppdaterad: 2022-12-18
Hjälpte den här sidan dig?