session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Omställningsstudiestöd

Här ser du vad du behöver ha koll på innan du ansöker. Du får också svara på några frågor innan du kommer vidare till ansökan.

Från och med den 1 april 2024 kan du ansöka om omställningsstudiestöd för en period som börjar någon gång mellan 1 juli och 31 december 2024. Du kan söka för upp till ett år i samma ansökan.

Du kan tyvärr inte följa vad som händer med din ansökan efter att du skickat in den.

Innan du ansöker

Se film om hur du ansöker

Fem frågor innan du kommer till ansökan

Det är många villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få omställningsstudiestöd. Du får börja med att svara på fem korta frågor för att ta reda på om du uppfyller de mest grundläggande villkoren. När du har svarat på frågorna kan du gå vidare till ansökan.

Uppfyller du de grundläggande villkoren för omställningsstudiestöd?
Steg 1 av 2: Svara på frågorna
error Välj vilket år du är född.
error Välj vilket år du ska börja studera.
error Välj hur lång utbildningen som du ska gå är.
error Välj vilken studietakt utbildningen går i.
error Välj om du om har arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna.

De 12 månaderna behöver inte vara sammanhängande. Du måste ha jobbat i minst 16 timmar per vecka.

Steg 2 av 2: Ditt resultat
Grönbock
Så här långt ser det bra ut

Utifrån dina svar kan du gå vidare och göra din ansökan. Där kommer du att få svara på fler frågor så att vi kan bedöma om du kan få omställningsstudiestöd.

Kryss
Tyvärr! Det verkar inte som att du kan få omställningsstudiestöd
Frågetecken
Vi är osäkra på om du kan få omställningsstudie-stöd
 • Utbildningen du vill läsa är för lång

  Innan det år du fyller 40 år kan du inte få omställningsstudie-stöd för en utbildning som är längre än 80 veckor på heltid (cirka 2 år). Om utbildningen är på deltid kan den vara längre.

  Du kanske är intresserad av studiemedel istället?

 • Du har jobbat för lite de senaste två åren

  Du måste ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna för att kunna få omställningsstudiestöd. Om du har haft sjukpenning, föräldrapenning eller dagersättning/dagpenning till försvarspliktiga under den här tiden kan CSN ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan.

  Villkoren för omställningsstudiestöd

 • Din utbildning kan vara för lång

  Om din utbildning är längre än 80 veckor på heltid kan du inte få omställningsstudiestöd när du är under 40 år. Om utbildningen är på deltid kan den vara längre.

 • Du kanske inte har arbetat tillräckligt mycket

  Du måste ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna för att kunna få omställningsstudiestöd. Om du har haft sjukpenning, föräldrapenning eller dagersättning/dagpenning till försvarspliktiga under den här tiden kan CSN ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan.

Du kan gå vidare och göra din ansökan. Där kommer du att få svara på fler frågor så att vi kan bedöma om du kan få omställningsstudiestöd.

Kryss
Tyvärr! Du kan inte få omställningsstudiestöd

Du har passerat åldersgränsen för att få omställningsstudiestöd. Du kan få stödet till och med det år du fyller 62 år.

Villkoren för omställningsstudiestöd

Kryss
Tyvärr! Du kan inte få omställningsstudiestöd

Du är för ung för att få omställningsstudiestöd. Du kan få stödet från och med det år du fyller 27 år. Du kanske är intresserad av studiemedel istället?

Läs mer om studiemedel

Uppdaterad: 2024-03-21
Hjälpte den här sidan dig?