session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2015-05-27

CSN aktiv medlem i nybildade E-samverkansprogrammet

E-samverkansprogrammet är ett nytt samarbete för fortsatt digital samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting. Samverkansprogrammet som startar den 1 juli tar vid efter att E-delegationens uppdrag har upphört.

I förra veckan undertecknade CSN tillsammans med tretton myndigheter och SKL en överenskommelse om att driva ett program för digital samverkan, kallat E-samverkansprogrammet. Med programmet vill medlemmarna ta vara på de kunskaper och erfarenheter som uppstått genom det tidigare samarbetet inom E-delegationen.

Enkel, öppen och effektiv e-förvaltning

E-samverkansprogrammet är ett självständigt och medlemsdrivet komplement till regeringens initiativ inom E-förvaltningsområdet, jämfört med E-delegationen som var en kommitté på uppdrag av regeringen.
- Syftet med programmet är detsamma. Att uppfylla regeringens mål kring en enkel, öppen och effektiv e-förvaltning, säger CSN:s generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. Genom att samverka kan vi på ett bättre sätt möta våra medborgares behov.

Samarbete utifrån medborgarens behov

Samverkansprogrammet kommer att möjliggöra större erfarenhets- och informationsutbyte mellan myndigheterna vilket ger bättre service till medborgaren. Samarbetet gör myndigheterna effektivare, som tillsammans kan påverka den gemensamma digitala agendan utifrån medborgarens behov.
- Medborgarna ska inte behöva bry sig om hur vi har ritat upp gränserna mellan våra myndigheter för att få bra service eller själv behöva agera koordinator i sina ärenden, säger Peder Sjölander, Pensionsmyndighetens IT-chef.

Kansli för digital samverkan hos Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten kommer att koordinera programmet. Myndigheten bildar ett kansli för digital samverkan som kommer att bemannas av fyra årsarbetare. Medlemmarnas generaldirektörer utgör styrningen av programmet.

Medlemmar i programmet

Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Riksarkivet, Skatteverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen, Tullverket, Sveriges Kommuner och Landsting

Hjälpte den här sidan dig?