Hoppa till innehåll

2018-03-28

CSN har följt upp studiestartsstödet för personer med låg utbildningsnivå

Fem procent av de pengar som avsattes till studiestartsstödet utnyttjades under 2017. Stödet har blivit betydligt mer populärt under 2018.

Studiestartsstödet infördes den 1 juli 2017 och går till arbetslösa med låg utbildningsnivå. De studerande väljs ut av kommunerna, och tanken är att öka de studerandes chanser att få jobb.

Totalt fördelade staten 470,4 miljoner kronor till de deltagande kommunerna under 2017. Av dessa användes 22,6 miljoner kronor, visar en ny uppföljning från CSN.

271 av Sveriges 290 kommuner anslöt sig till studiestartsstödet under 2017. 803 personer fick stödet utbetalt, merparten av dem var kvinnor.

Majoriteten av dem som studerade med studiestartsstödet hade en kort tidigare utbildning.

- En tredjedel av dem som ansökte om studiestartsstöd fick avslag på sin ansökan. Den vanligaste orsaken till ett avslag var att den sökande inte uppfyllde villkoren för arbetslöshet, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN:s enhet Kunskap om studiestödet.

Högre andel i landsbygden

Studiestartsstödet har blivit betydligt mer populärt i början av 2018. I slutet av mars har CSN hittills beslutat om utbetalningar värda 120 miljoner kronor (av totalt 954 mnkr). Lite över 2 000 studerande har fått studiestartsstöd under 2018.

Under 2017 använde mindre städer och landsbygdskommuner i genomsnitt en större del av de medel de tilldelats för studiestartsstöd. Dessa använde i genomsnitt 6,8 procent av de tilldelade medlen. Storstäder och storstadsnära kommuner använde i genomsnitt 2,4 procent av de avsatta medlen.

- Det kan tyda på att startsträckan kan vara längre i en större kommun än i en mindre och att det tar längre tid för storstäderna att komma igång med rekryteringsarbetet, säger Carl-Johan Stolt.

CSN har även frågat kommunerna om studiestartsstödet gjort det lättare att rekrytera personer med kort utbildning till studier. 45 procent svarade att så inte är fallet och 35 procent svarade att studiestartsstödet gjort det lättare.

En förhållandevis hög andel, 20 procent, anger att de inte kan bedöma om studiestartsstödet gör det lättare att rekrytera personer till studier eller inte.
- Att många inte vet om stödet är rekryterande eller inte kan avspegla att det gått kort tid sedan genomförandet och att många kommuner ännu inte full ut har kommit igång med sitt rekryterande arbete, säger Carl-Johan Stolt.

I februari 2019 ska CSN lämna en slutrapport till regeringen om studiestartsstödet.
- Till dess kan vi förhoppningsvis skaffa oss en bättre uppfattning om studie¬starts¬stödets rekryterande effekter och även om hur det går för de studerande i sina studier, avslutar Carl-Johan Stolt.

Läs Rapporten om Studiestartsstödet 2017

Hjälpte den här sidan dig?