Hoppa till innehåll
Vi stänger våra tjänster för tekniskt underhåll på morgonen den 14 december kl. 6.25 - 8.00. Stängningen påverkar Mina sidor, Mina sidor app, Mina tjänster samt e-postformuläret.

2018-05-15

Ändrade regler för dig som studerar utomlands

Om du ska studera utomlands efter den 1 juli 2018 kan det vara bra att ha koll på de ändringar som är på gång. Det gäller bland annat ändringar i reglerna för lån till undervisningsavgift och för hur mycket du kan låna till resor.

Lån för undervisningsavgift

Du som studerar på en längre eftergymnasial utbildning har idag ett maxbelopp för lån till undervisningsavgift (cirka 350 000 kronor) som du själv kan fördela över din studietid. Möjligheten att själv fördela hela beloppet försvinner för personer som börjar studera från och med den 1 juli 2018.

För studier från och med den 1 juli kommer CSN att räkna ut hur mycket du kan låna utifrån hur lång din studieperiod är. Det införs nämligen ett högsta belopp för hur mycket du kan låna per vecka. Beloppen är olika beroende på om du studerar på gymnasial eller eftergymnasial nivå.

Om du har studerat med studiemedel tidigare får du under en övergångsperiod låna enligt de gamla reglerna. Det gäller oavsett när och vad du studerat.

Regeringen vill med denna regeländring minska skuldsättningen bland de studerande och minska risken för bidragsbrott.

Belopp för merkostnadslån till undervisningsavgift

Lån för resa i samband med utlandsstudier

Du som studerar utomlands kan varje kalenderhalvår låna pengar för att resa till och från studielandet. Reglerna för hur mycket du kan låna ändras för studier från och med den 1 juli. Idag är det olika belopp för olika länder. För studier från och med den 1 juli blir det bara två olika belopp – ett för studier inom EU, EES och Schweiz och ett för studier utom EU, EES och Schweiz. Syftet med ändringen är att göra det mer enhetligt och lättöverskådligt.

I praktiken innebär det ett högre lånebelopp för de flesta länder, men för vissa länder blir lånebeloppet lägre, till exempel för resor till Australien och Schweiz.

Resor i samband med utlandsstudier

Bidragsdelen i studiemedlen höjs

Studiemedlens bidragsdel höjs med 272 kronor för fyra veckors heltidsstudier, från 2 892 till 3 164 kronor (en utbetalning från CSN omfattar normalt fyra veckor). Höjningen gäller från och med den 1 juli 2018.

Utbildningar som ger rätt till studiemedel

Regeringen har förtydligat reglerna för vilka utländska utbildningar som ska ge rätt till studiemedel. Syftet är att minska risken för att studiemedel används för utbildningar i oroliga områden eller för utbildningar som har icke-demokratiska värderingar.

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller