Hoppa till innehåll

2018-05-18

Högre bidrag till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning

Regeringen har beslutat att alla studerande vid en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen ska få studiemedel med en högre bidragsdel. På så sätt vill regeringen förbättra möjligheterna för personer med tidigare akademisk utbildning att ställa om till läraryrket. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.

Idag är det bara de som läser på en KPU som leder till ämneslärarexamen inom matematik, naturorienterande ämnen eller teknik som har rätt till det högre bidraget. Eftersom lärarbristen i Sverige är stor utökar nu regeringen målgruppen så att alla som studerar på en KPU som leder till en ämneslärarexamen ska ha rätt till det högre bidraget.

Totalbeloppet för studiemedlen kommer att vara samma som för alla studerande, men bidragsdelen blir större i förhållande till lånedelen.

När du ansöker om studiemedel kontrollerar CSN om du har rätt till det högre bidraget, så du behöver inte ansöka särskilt om det.

Har du redan ett beslut om studiemedel för en KPU som leder till en ämneslärarexamen i något annat ämne än matematik, naturorienterade ämnen eller teknik? CSN kommer att gå igenom alla beslut och söka ut de som kan ha rätt till det högre bidraget.

Läs mer om det högre bidraget

Läs mer på regeringens webbplats

Vad är KPU?

En kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) omfattar kurser i pedagogik om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd praktik om 30 högskolepoäng. Tillsammans med tidigare högskolestudier inom ett relevant ämnesområde ger en KPU ämneslärarbehörighet. KPU är ett snabbt sätt för personer att komplettera en tidigare utbildning för att bli lärare.

Hjälpte den här sidan dig?