Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet. Syftet är att underlätta för dig som exempelvis behöver gå in och arbeta inom vården och för dig som blivit arbetslös och nu vill börja studera. Fribeloppet slopas därför helt för alla som har studiemedel. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Läs mer...

2018-06-27

Studerande på introduktionsprogram ska kunna få lärlingsersättning

Regeringen har beslutat att utöka målgruppen för lärlingsersättningen. Från och med den 1 augusti 2018 ska även studerande som går på en lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram inom gymnasieskolan kunna ansöka om lärlingsersättning.

Studerande som deltar i gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan i dag få en lärlingsersättning som är på 1 000 kronor per månad. Lärlingsersättningen är ett komplement till det vanliga studiebidraget och ska bidra till elevens ökade kostnader för resor och måltider i samband med arbetsplatsförlagt lärande.

Nu har regeringen beslutat att även studerande som deltar i lärlingsliknande utbildning inom vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan ska kunna ansöka om lärlingsersättning. Syftet är att göra det lättare för elever på introduktionsprogrammen att etablera sig på arbetsmarknaden. Ändringen träder ikraft den 1 augusti 2018.

Kravet på utbildningskontrakt tas bort

Regeringen har också beslutat att kravet på att lämna in ett utbildningskontrakt för att få lärlingsersättning ska tas bort från och med den 1 augusti.

Har du redan skickat in en ansökan?

De ansökningar om lärlingsersättning som gäller läsåret 2018/19 och som kommer in före den 1 augusti, väntar CSN med att besluta tills de nya reglerna har börjat gälla.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs mer om lärlingsersättning

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller