Hoppa till innehåll

2018-06-27

Studerande på introduktionsprogram ska kunna få lärlingsersättning

Regeringen har beslutat att utöka målgruppen för lärlingsersättningen. Från och med den 1 augusti 2018 ska även studerande som går på en lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram inom gymnasieskolan kunna ansöka om lärlingsersättning.

Studerande som deltar i gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan i dag få en lärlingsersättning som är på 1 000 kronor per månad. Lärlingsersättningen är ett komplement till det vanliga studiebidraget och ska bidra till elevens ökade kostnader för resor och måltider i samband med arbetsplatsförlagt lärande.

Nu har regeringen beslutat att även studerande som deltar i lärlingsliknande utbildning inom vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan ska kunna ansöka om lärlingsersättning. Syftet är att göra det lättare för elever på introduktionsprogrammen att etablera sig på arbetsmarknaden. Ändringen träder ikraft den 1 augusti 2018.

Kravet på utbildningskontrakt tas bort

Regeringen har också beslutat att kravet på att lämna in ett utbildningskontrakt för att få lärlingsersättning ska tas bort från och med den 1 augusti.

Har du redan skickat in en ansökan?

De ansökningar om lärlingsersättning som gäller läsåret 2018/19 och som kommer in före den 1 augusti, väntar CSN med att besluta tills de nya reglerna har börjat gälla.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs mer om lärlingsersättning

Hjälpte den här sidan dig?