2018-09-05

Regeringen utser Christina Forsberg till ny ledamot i Tillitsdelegationen

Uppgiften blir att, vid sidan om rollen som generaldirektör för CSN, fortsätta utveckla den tillitsbaserade styrningen i statsförvaltningen.

Christina Forsberg ska tillsammans med Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman ta nästa steg i arbetet med tillitsreformen genom att utveckla den tillitsbaserade styrningen i statsförvaltningen. Arbetet ska redovisas i delegationens slutrapport som överlämnas till regeringen i oktober 2019.

Även Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, utses till ny ledamot.

- Christina Forsberg belönades 2015 med utmärkelsen Årets chef av tidningen Chef. I rollen som generaldirektör för CSN uppmuntrar hon frimodighet, tillit, ständig förbättring och en ökad helhetssyn. Rikard Jermsten har många års erfarenhet av myndighets­styrningsfrågor, från flera olika perspektiv. Han är väl förtrogen med både de konstitutionella och rättsliga aspekterna av myndighetsstyrning och av hur ledarskap och styrning i praktiken fungerar i olika myndigheter. Båda kommer att bli en stor tillgång för Tillitsdelegationens fortsatta arbete, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande från Regeringen.

Hjälpte den här sidan dig?