session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2018-09-05

Regeringen utser Christina Forsberg till ny ledamot i Tillitsdelegationen

Uppgiften blir att, vid sidan om rollen som generaldirektör för CSN, fortsätta utveckla den tillitsbaserade styrningen i statsförvaltningen.

Christina Forsberg ska tillsammans med Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman ta nästa steg i arbetet med tillitsreformen genom att utveckla den tillitsbaserade styrningen i statsförvaltningen. Arbetet ska redovisas i delegationens slutrapport som överlämnas till regeringen i oktober 2019.

Även Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, utses till ny ledamot.

- Christina Forsberg belönades 2015 med utmärkelsen Årets chef av tidningen Chef. I rollen som generaldirektör för CSN uppmuntrar hon frimodighet, tillit, ständig förbättring och en ökad helhetssyn. Rikard Jermsten har många års erfarenhet av myndighets­styrningsfrågor, från flera olika perspektiv. Han är väl förtrogen med både de konstitutionella och rättsliga aspekterna av myndighetsstyrning och av hur ledarskap och styrning i praktiken fungerar i olika myndigheter. Båda kommer att bli en stor tillgång för Tillitsdelegationens fortsatta arbete, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande från Regeringen.

Hjälpte den här sidan dig?