Jump to content

2020-01-29

Möjlighet till studiemedel vid fler utländska folkhögskoleutbildningar

En studerande kan i dag inte få studiemedel vid utlandsstudier där det saknas möjlighet att examineras. Regeringen har nu beslutat att CSN ska ges möjlighet att kunna bevilja studiemedel i sådana fall, till exempel vid vissa folkhögskolestudier i Norden där studiemedel tidigare nekats.

Ett krav för att kunna få studiemedel för den här typen av utbildning är att avsaknaden av examination går att likställa med en motsvarande avsaknad av examination i Sverige.

De nya reglerna träder ikraft den 1 februari 2020 och kommer att ge fler möjlighet att studera vid folkhögskolor i Norden.

Hjälpte den här sidan dig?