session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-01-13

Gå din egen väg – en kampanj för att inspirera unga att studera vidare

CSN kör nu en kampanj med namnet Gå din egen väg. Den riktar sig till ungdomar på gymnasiet och senare delen av högstadiet, i synnerhet de som kommer från studieovana hem. Syftet är att informera om studiestödet och inspirera fler att våga studera vidare efter gymnasiet.

CSN har fått ett uppdrag från regeringen att sprida kunskap om studiestödet i syfte att bredda rekryteringen till studier och nå de som annars inte hade valt att studera. Eftersom forskningen tydligt visar att ungdomar vars föräldrar inte har läst vidare efter gymnasiet i lägre grad själva läser vidare, har CSN valt att fokusera på målgruppen unga från studieovana hem.
- Vi vet också från CSN:s egna studier att kunskapen om studiestödet är låg hos många ungdomar och att de sällan pratar med sina föräldrar och vänner om det, säger Charlotta Hansén som leder uppdraget på CSN.

Verkliga berättelser

Kampanjen som CSN har tagit fram består av filmer där vi får möta fem personer – fyra studerande på olika nivåer och en återbetalare – som berättar om sina tankar kring utbildning, studieekonomi och jobb.
- Med personer som på ett uppriktigt sätt berättar om både sina drömmar, sin väg och det som varit svårt hoppas vi kunna skapa igenkänning och hopp hos de ungdomar som inte ser studier efter gymnasiet som en självklarhet, säger Gunilla Nordling, kommunikatör på CSN.

Sprids på Snapchat, Instagram och YouTube

Filmerna finns samlade på en sida på csn.se som heter Gå din egen väg. Till filmerna finns reflektionsfrågor och information om studiemedel. Kampanjen sprids till ungdomarna via Snapchat, Instagram och YouTube.

Till kampanjsidan Gå din egen väg

Hjälpte den här sidan dig?