Jump to content

2021-01-26

Förslag att förlänga det slopade fribeloppet till 30 juni 2021

På grund av coronapandemin vill regeringen förlänga det tillfälligt borttagna fribeloppet inom studiemedlen till och med den 30 juni 2021.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Regeringen har nu lämnat ett förslag till ändringsbudget som ska beslutas av riksdagen.

Om förslaget går igenom innebär det att alla som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under första halvåret 2021.

När riksdagen har beslutat om ändringsbudgeten och regeringen har ändrat förordningen med det regelverk som styr fribeloppet, kan CSN börja pröva ansökningar utifrån de ändrade reglerna. Det blir troligtvis i början av mars. Vi uppdaterar informationen på csn.se när vi vet mer.

Läs pressmeddelande från regeringen

Frågor och svar

Ska jag vänta med att göra min ansökan tills riksdagen har beslutat om fribeloppet?

Nej, du kan skicka in din ansökan redan nu. Om ditt beslut påverkas av fribeloppet, så kommer det i så fall att ändras i efterhand om fribeloppet tas bort för våren 2021. Du behöver inte kontakta CSN, utan det görs automatiskt.

Det är viktigt att inte vänta för länge med att ansöka om studiemedel, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Vågar jag jobba vid sidan av mina studier innan det är beslutat om fribeloppet?

Många politiska partier har uttryckt en vilja att fribeloppet ska slopas under första halvåret 2021, så mycket talar för att riksdagen kommer att säga ja till förslaget. Men det är först när beslutet är taget som det är helt säkert.

Jag har fått ett beslut om att jag inte får fullt studiemedel för våren 2021, på grund av fribeloppet. Vad gäller då?

Du som har fått ett beslut för våren 2021 där studiemedlen reducerats på grund av fribeloppet, kommer att få ett nytt beslut om förslaget går igenom. Det sker automatiskt, så du behöver inte kontakta CSN.

Jag har ansökt om studiemedel, men kommer att ha så höga inkomster under våren att jag normalt skulle få avslag på min ansökan på grund av fribeloppet. Vad händer med min ansökan nu?

CSN väntar med att besluta om de ansökningar där vi ser att den sökande skulle få helt avslag på grund av fribeloppet, om det inte slopas. Vi kommer att fatta beslut om dem så fort riksdagen har beslutat om förslaget och regeringen har ändrat de regler som styr fribeloppet.

Jag har redan fått avslag på min ansökan om studiemedel för våren 2021, på grund av fribeloppet. Vad gäller då?

Om du fortfarande vill ansöka om studiemedel så kan du kontakta CSN i början av mars, när riksdagen och regeringen har fattat beslut om fribeloppet. Om fribeloppet tas bort så kan vi ompröva din ansökan.

Jag kommer att ha inkomster i juni som betalas ut i juli, till vilket kalenderhalvår räknas de?

Om lönen för juni betalas ut i juli, så räknas den till andra kalenderhalvåret. Den kan därmed påverka hur mycket studiemedel du kan få under hösten, eftersom det slopade fribeloppet enligt regeringens förslag bara ska gälla till och med den 30 juni 2021.

Gäller det borttagna fribeloppet bara de som arbetar inom vården?

Nej, om förslaget går igenom så gäller det alla som studerar med studiemedel, oavsett yrkesroll, på samma sätt som det har varit under 2020.

Vad gäller för fribeloppet inom studiestartsstödet?

I det förslag som regeringen har skickat till riksdagen föreslås inga slopade fribelopp inom studiestartsstödet.

Hjälpte den här sidan dig?