Hoppa till innehåll

2021-02-22

CSN kontrollerar inkomster för 2019

Just nu kontrollerar CSN inkomster för dig som haft studiemedel eller studiestartsstöd under 2019. Det gör vi genom att jämföra de inkomstuppgifter du lämnat i din ansökan om studiemedel eller studiestartsstöd med de uppgifter vi fått från Skatteverket.

Om du haft studiemedel eller studiestartsstöd under 2019 och samtidigt haft inkomster över fribeloppet, kan du ha fått för mycket studiemedel eller studiestartsstöd. Du kommer då att få ett brev från oss under vecka 8-10 där vi ber dig visa hur din inkomst varit fördelad under året. Det behöver vi veta eftersom vi tar hänsyn till din inkomst per kalenderhalvår, medan den uppgift vi får från Skatteverket gäller för hela året. Tänk på att du måste redovisa inkomsten för hela året, även om du bara haft studiemedel eller studiestartsstöd för ett kalenderhalvår.

Har du tjänat för mycket under 2019?

Om du haft högre inkomst än vad du meddelat CSN, kan du ha fått för mycket studiemedel eller studiestartsstöd. Då måste du betala tillbaka det du fått för mycket. Det kallas för återkrav. Om du får ett återkrav måste du också betala ränta samt en expeditionsavgift på 100 kronor per år och återkrav.

Har du svårt att betala tillbaka hela beloppet på en gång, kan du kontakta CSN för att diskutera en betalningsplan. Tänk på att du inte kan få mer studiemedel om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår.

Har du frågor om kontrollen av inkomst?

Har du frågor om kontrollen av inkomst kan du kontakta oss via telefon eller e-brev. Om du ringer till oss kan du beskriva ditt ärende med ordet ”inkomstkontroll” för att komma till rätt handläggare.

Har du frågor om dina inkomstuppgifter?

Har du frågor om dina inkomstuppgifter, ska du kontakta Skatteverket CSN kan inte ändra de uppgifter vi får från dem.

Skicka intyg som visar inkomsten - för inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital

För att visa hur din inkomst har varit fördelad under dina studier, behöver du skicka in intyg till oss. Hur det ska intygas, kan du läsa om under de olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet samt kapital här nedanför.

Inkomst av tjänst

Inkomst av tjänst (lön, semesterersättning med mera) ska du redovisa det kalenderhalvår du hade tillgång till pengarna, normalt när de betalades ut. Skicka med intyg från din arbetsgivare som underlag, till exempel lönespecifikationer.

Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet ska du normalt fördela med hälften på varje kalenderhalvår. Om du kan visa att en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret, kan du göra en annan fördelning.

Du kan visa din inkomstfördelningen med intyg från en revisor. Om du inte kan få ett intyg från en revisor kan du i stället visa inkomstfördelningen genom att skicka in resultatrapporter för första halvåret och för helåret. Du måste då även skicka med din självdeklaration med samtliga bilagor.

Inkomst av kapital

Inkomst av kapital ska du normalt fördela med hälften på varje kalenderhalvår. Om du kan visa att en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret, kan du göra en annan fördelning.

Har du sålt aktier, fonder eller värdepapper, kan du skicka med dokument som visar hur stor kapitalvinst du gjort och när transaktionen gjordes. Vinsten ska du redovisa enligt skattereglerna. Den är normalt skillnaden mellan vad det kostade dig att köpa värdepapperna och vad du fick för dem efter avdrag för försäljningsutgifter.

Har du sålt en bostadsrätt eller en fastighet, ska du skicka med dokument som visar hur stor vinst du gjort och när du sålde den. Detta gör du enklast genom att skicka med kopior på din självdeklaration och ditt köpekontrakt. Enligt skattereglerna är det datumet när du och köparen skrev på köpekontraktet som räknas som datum för inkomsten. Det har ingen betydelse när du får betalt eller om du och köparen har avtalat om en senare tidpunkt för äganderättens övergång.

Se exempel på fribelopp för 2019

I tabellen nedan ser du hur hög inkomst du fick ha i förhållande till hur många veckor med studiemedel eller studiestartsstöd du fått under 2019.

Om du tjänade mer än fribeloppet, måste du betala tillbaka det du fått för mycket.

Tabell med fribelopp 2019 för både studiemedel och studiestartsstöd

Exempel på fribelopp för år 2019 (i kronor)

Antal veckor med studiemedel eller studiestartsstöd under kalenderhalvåret

Studier på heltid

Studier på 75 procent

Studier på 50 procent

5

157 662

163 233

168 874

10

135 133

146 354

157 621

15

112 604

129 474

146 368

16

108 098

126 098

144 117

17

103 592

122 722

141 866

18

99 086

119 346

139 616

19

94 581

115 971

137 365

20

90 075

112 595

135 115

Hit skickar du uppgifterna

Du ska skicka dina uppgifter till:

CSN Postservice
751 76 Uppsala

Du kan även skicka in uppgifterna via e-brev.

Frågor och svar

Varför måste jag redovisa inkomsten för hela året när jag bara fick studiemedel för halva året?

Den inkomstuppgift som vi får från Skatteverket är för hela året, så därför måste du själv redovisa hur din inkomst var fördelad mellan kalenderhalvåren. Dina studie­medel påverkas av den in­komst du hade under det halv­år som du studerade.

Under 2021 är fribeloppet tillfälligt borttaget inom studiemedlen med anledning av coronapandemin. Dina inkomster under det här året påverkar därför inte hur mycket studiemedel du har rätt till.

Inkomst och fribelopp

Varför får jag en förfrågan om min inkomst så lång tid efter att jag fått studiemedlen?

Det beror på att vi behöver jämföra dina uppgifter med Skatteverkets uppgifter, som vi får först när Skatteverket är färdiga med taxeringen för det föregående året.

Skatteverkets uppgifter visar din årsinkomst. Det vi behöver veta från dig är hur inkomsten var fördelad per kalenderhalvår, eftersom det är det som påverkar din rätt till studiemedel.

Kontroll av inkomst

Jag har haft för hög inkomst under 2019. Hur mycket måste jag betala tillbaka?

För att kunna svara på din fråga måste vi göra en utredning.

I utredningen tittar vi på hur hög inkomst du har haft, hur högt ditt fribelopp var och om du hade både bidrag och lån.

När utredningen är klar får du ett beslut om återkrav, där det framgår hur mycket du ska betala tillbaka. Du betalar då även ränta från den dag då pengarna betalades ut och en expeditionsavgift. 

Jag trodde fribeloppet var borttaget. Varför gör CSN en inkomstkontroll?

Med anledning av coronapandemin är fribeloppet är tillfälligt borttaget för inkomster under 2020. Vi kontrollerar inkomster du hade under 2019.

Hjälpte den här sidan dig?