Hoppa till innehåll

2021-03-15

Förslag om att det ska bli möjligt att få studiestöd upp till 60 år

Nu har regeringen beslutat om en proposition med förslag som innebär att åldersgränserna för rätt till studiemedel och studiestartsstöd höjs. Förslaget innebär att det ska bli möjligt att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna.

I propositionen föreslås bland annat att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från 56 till 60 år. Nedtrappningen i rätten att låna inom studiemedelssystemet, flyttas fram och ska börja vid 51 år och sluta vid 60 år. Även den övre åldersgränsen för rätt till studiestartsstöd höjs från 56 till 60 år. Höjda åldersgränser inom studiestödet kan bidra till att möjliggöra ett längre yrkesliv och minska risken för personer att hamna i arbetslöshet.

För att studerande som tar studielån högre upp i ålder ska ha möjlighet att betala tillbaka sitt lån föreslår regeringen även att återbetalningstiden ska anpassas. Återbetalningstiden förslås därför vara 25 år eller det lägre antal år som återstår till utgången av de år låntagaren fyller 64 år. Studieskulder som inte har betalats av vid utgången av året då låntagaren fyller 71 år ska skrivas av.

Lagändringarna om höjd åldersgräns för rätt till studiemedel, höjd ålder i lånetrappan och höjd åldersgräns för rätt till studiestartsstöd föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021 och tillämpas första gången för studiestöd som lämnas för tid från och med den 1 januari 2022.

Läs utbildningsdepartementets pressmeddelande

Hjälpte den här sidan dig?