session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-05-27

Åldersgränsen höjs för rätten till studiemedel och studiestartsstöd från 1 oktober 2021

Riksdagen har nu beslutat att höja den övre åldersgränsen för rätten till studiemedel och studiestartsstöd från 56 år till 60 år från 1 oktober 2021. Syftet med ändringarna är att underlätta vidareutbildning och omskolning högre upp i åldrarna.

Beslutet innebär att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från 56 till 60 år från 1 oktober 2021. Nedtrappningen av rätten att låna pengar, den så kallade lånetrappan, ska börja vid 51 år och sluta vid 60 år. Alla som söker studiemedel och får utbetalningar från årsskiftet 2022 får ett nytt annuitetslån.

Den övre åldersgränsen för rätt till studiestartsstöd höjs från 56 till 60 år.

Beslutet innebär också att vissa åldersgränser för återbetalning och avskrivning av studielån höjs på motsvarande sätt. Återbetalnings­tiden ska vara 25 år eller det lägre antal år som återstår till utgången av det år då låntagaren fyller 64 år. Tidpunkten för avskrivning av eventuellt kvarstående skuld ska vara utgången av det år då låntagaren fyller 71 år.

Lagändringarna om studiemedel, lånetrappan och studiestartsstöd börjar gälla den 1 oktober 2021. Alla som fått beslut på studiemedel och får det utbetalat från årsskiftet 2022 får ett nytt annuitetslån.

Läs riksdagens beslut

Hjälpte den här sidan dig?