session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-06-07

Förslag om ett nytt offentligt omställnings­studiestöd

Regeringen har föreslagit att ett nytt offentligt omställnings­studiestöd ska införas, som en del i att reformera arbetsmarknaden. Syftet med det nya studiestödet är att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

Omställnings­studiestödet ska göra det enklare för personer med arbetslivs­erfarenhet att vidareutbilda sig eller läsa en helt ny utbildning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Ett villkor för att ha rätt till omställnings­studiestöd är enligt förslaget att personen normalt ska ha arbetat under minst åtta av de senaste 14 åren och dessutom minst ett av de senaste två åren. Det ska gå att få omställnings­studiestöd till och med det år man fyller 60 år.

Stödet föreslås motsvara 80 procent av lönen

Bidraget inom omställnings­studiestödet föreslås motsvara 80 procent av personens lön. Det ska kunna kombineras med ett lån upp till nettoinkomsten. Men det finns ett maxbelopp. För bidraget föreslås det vara cirka 20 500 kronor/månad och för lånet cirka 12 300 kronor/månad.

Tiden med omställnings­studiestöd föreslås begränsas till 44 heltidsveckor, det vill säga ungefär ett år. Det ska gå att kombinera jobb och studier, därför finns ingen inkomstgräns (fribelopp). Den som fortsätter arbeta ska dock bara kunna få omställnings­studiestöd för den del av tiden, upp till heltid, då inget arbete bedrivs.

Utbildningar som ger rätt till omställnings­studiestöd

Omställnings­studiestöd föreslås kunna lämnas för alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, till exempel utbildningar vid komvux, folkhögskola, yrkeshögskola och universitet/högskola. Det ska dessutom kunna lämnas för andra utbildningar i Sverige som en omställnings­organisation har finansierat.

Gäller för studier från och med 2023

Enligt förslaget ska det gå att ansöka om omställnings­studiestöd från och med den 1 oktober 2022, för studier från och med 1 januari 2023.

Den som vill ansöka om omställnings­studiestödet ska enligt förslaget i första hand kontakta den omställnings­­organisation som arbetsgivaren har avtal med. Arbetstagare som saknar kollektivavtal ska kunna vända sig till den nya offentliga omställnings­organisationen som Kammarkollegiet enligt förslaget ska inrätta. Där kan personen få vägledning om utbildningar och studiestöd, och ett yttrande till CSN om huruvida utbildningen bedöms stärka personens ställning på arbetsmarknaden. Efter det kan personen göra en ansökan till CSN.

Beslut förväntas komma innan sommaren 2022

Förslaget är lämnat till berörda myndigheter, organisationer och andra intressenter för synpunkter. Efter det kommer regeringen att bearbeta förslaget och lägga fram en proposition till riksdagen. Beslut från riksdagen förväntas, som det ser ut just nu, komma innan sommaren 2022.

Läs mer om förslaget på regeringens webbplats

Hjälpte den här sidan dig?