2021-08-06

Körkortslånet utvidgas för ungdomar

Från den första december 2021 utvidgas möjligheten till körkortslån för personer mellan 19-20 år med fullföljd gymnasieutbildning. Tidigare har körkortslånets målgrupp enbart varit personer som är anmälda som arbetslösa. Nu öppnas möjligheten även för unga personer som inte är arbetslösa att ansöka om lånet.

Regeringen har beslutat att utvidga möjligheten till körkortslån för personer i åldern 19-20 år med fullföljd gymnasieutbildning.

Reformens syfte är att förbättra möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Utvidgningen gäller både de som har en gymnasieexamen eller motsvarande, och de som fullföljt en gymnasieutbildning på annat sätt, exempelvis från folkhögskola, kommunal vuxenutbildning, särskola eller vissa internationella skolor.

Den gäller också oavsett om individen är arbetslös eller ej.

Utvidgningen träder i kraft den 1 december i år och lånet hanteras av Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Hjälpte den här sidan dig?