2021-09-30

Studiemedlen för 2022 höjs till följd av högre prisbasbelopp

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2022 till 48 300 kronor. Det är en ökning med 700 kronor jämfört med 2021. Detta innebär att studiemedelsbeloppen blir något högre 2022.

För dig som studerar innebär detta att du vid en vanlig utbetalning för fyra veckors heltidsstudier får 11 088 kronor, vilket är lite högre än dagens belopp på 10 928 kronor.

Om du söker tilläggslån kan du för fyra veckors heltidsstudier få 4 788 kronor.

Om du studerar utomlands kan du ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier och då få 603 kronor per vecka för heltidsstudier.

Information om alla belopp för 2022 kommer lite senare här på csn.se.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet är ett belopp som regeringen beslutar om varje år och som hänger samman med det allmänna prisläget. Prisbasbeloppet används bland annat vid beräkning av studiemedelsbelopp, föräldrapenning, sjukersättning och garantipension.

Hjälpte den här sidan dig?