session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-02-03

Fribeloppet borttaget till 30 juni 2022

På grund av coronapandemin har riksdagen och regeringen beslutat att förlänga det tillfälligt borttagna fribeloppet inom studiemedlen till och med den 30 juni 2022.

Att fribeloppet är borttaget innebär att alla som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under första halvåret 2022.

Anledningen till att fribeloppet tillfälligt tas bort är att regeringen inte vill hindra studenter från att jobba under pandemin, särskilt de som arbetar inom vården.

Bestämmelsen träder i kraft den 7 februari 2022, men den ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2022.

Om du redan har fått ett beslut för våren 2022 där studiemedlen reducerats på grund av fribeloppet, kommer du att få ett nytt beslut i mitten av februari. Det sker automatiskt, så du behöver inte kontakta CSN.

Efter den 30 juni 2022 återgår det till ordinarie regler för fribeloppet. Tänk på att om du arbetar i juni och lönen betalas ut i juli, så räknas den som inkomst för andra kalenderhalvåret. Den kan därför påverka din rätt till studiemedel under hösten 2022.

Gäller det borttagna fribeloppet bara de som arbetar inom vården?

Nej, det gäller alla som studerar med studiemedel, oavsett yrkesroll.

Gäller det alla typer av inkomster?

Ja, det gäller inte bara för lön (inkomst av tjänst), utan även för inkomster av kapital och näringsverksamhet.

Inkomst och fribelopp

Hjälpte den här sidan dig?