session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-05-20

Stort lyft för yrkeshögskolan 2021

Antalet studerande ökade i alla skolformer under 2021 och yrkeshögskolan var den skolform som såg den största ökningen. Hela 13 % fler fick studiemedel för studier vid yrkeshögskolan under förra året jämfört med året innan. Teknik och tillverkning var den mest populära inriktningen.

Svenskarna studerar mer än någonsin. Under 2021 nådde antalet studerande med studiemedel sina högsta nivåer någonsin och den skolform som ökade mest var yrkeshögskolan. Hela 13 % fler fick studiemedel för att studera på yrkeshögskolan jämfört med året innan, och antalet uppgick till nästan 70 000 personer. Sedan före pandemin har antalet studerande vid yrkeshögskolan som får studiemedel ökat med nästan 45 %

– Under pandemin skapades fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan, säger Carl-Johan Stolt, analytiker på CSN. Dessutom har sannolikt konjunkturen under pandemin spelat roll för den stora ökningen. Även slopandet av det så kallade fribeloppet kan också ha spelat viss roll eftersom slopandet gjorde det lättare även för personer med högre inkomst att studera och få studiemedel..

Säkrare väg till anställning

Yrkeshögskolan är en skolform där utbildningarna tas fram i nära samverkan med arbetslivet. Enligt siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan får så många som nio av tio ett arbete året efter examen.

– Yrkeshögskolan har byggts ut kraftigt de senaste åren och under pandemin har vi slagit rekord i antal sökande varje år, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson. En anledning kan vara utbildningsformens nära koppling till arbetsmarknaden och att möjligheten att få jobb efter examen är god trots konjunkturen.

Teknik och tillverkning populärast, naturvetenskap ökar mest

Det mest populära området att utbilda sig inom under förra året var teknik och tillverkning. Den största ökningen jämfört med 2019, det vill säga före pandemin, var inom det naturvetenskapliga området, bortsett från den allmänna inriktningen som hade få studiemedelstagare. Hälsa och sjukvård, en inriktning där mycket personal har behövts under pandemin, ökade med 47 % mellan 2019 och 2021.

Fakta

Studiemedelstagare vid yrkeshögskola 2019 fördelat på inriktning

2019

Inriktning klartext

Antal personer


Allmän utbildning

26


Pedagogik och lärarutbildning

850


Humaniora och konst

2 474


Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

13 571


Naturvetenskap, matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT)

6 506


Teknik och tillverkning

12 307


Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

1 095


Hälso- och sjukvård samt social omsorg

6 400


Tjänster

4 890

Summa:


47 090


Studiemedelstagare vid yrkeshögskola 2020 fördelat på inriktning

2020

Inriktning klartext

Antal personer


Allmän utbildning

1 228


Pedagogik och lärarutbildning

1 087


Humaniora och konst

2 752


Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

15 321


Naturvetenskap, matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT)

9 245


Teknik och tillverkning

16 743


Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

1 315


Hälso- och sjukvård samt social omsorg

8 455


Tjänster

6 060

Summa:


61 573


Studiemedelstagare vid yrkeshögskola 2021 fördelat på inriktning

2021

Inriktning klartext

Antal personer


Allmän utbildning

1 657


Pedagogik och lärarutbildning

1 254


Humaniora och konst

3 064


Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

15 773


Naturvetenskap, matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT)

11 691


Teknik och tillverkning

19 335


Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

1 481


Hälso- och sjukvård samt social omsorg

9 425


Tjänster

6 490

Summa:


69 374


Mer information

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073-181 60 04
pressekreterare@csn.se

Hjälpte den här sidan dig?